Gå til hovedindhold
Nyhed
EU

Regionsudvalget puster liv i diskussionerne vedrørende EU's børnegaranti på det lokale niveau

Den 8. december 2023 deltog medlemmer i et møde i Regionsudvalgets underudvalg for sociale- og uddannelsesmæssige forhold for at diskutere EU's børnegaranti og dele lokale erfaringer som forberedelse til en kommende udtalelse.

14. dec. 2023

Indhold

  EU's børnegaranti er et initiativ, som begyndte i 2021 efter anbefaling fra EU’s ministerråd. Det primære mål med børnegarantien er at sikre, at børn har adgang til afgørende tjenester som fx uddannelse, passende boligforhold og sund ernæring. Børnegarantien har udviklet sig til at være et centralt element i den Europæiske Søjle for sociale rettigheder og fokuserer på børns udvikling og sikkerhed.

  EU's medlemslande har således forpligtet sig til at udvikle nationale handlingsplaner hvert andet år. Handlingsplanerne skitserer, hvordan hvert land vil implementere børnegarantien, og de skal sendes til EU-Kommissionen, som overvåger fremskridtet. For at understøtte initiativer som tager udgangspunkt i børnegarantien, er 5 pct. af EU’s Socialfond Plus (ESF+) øremærket til dette område.

  Det er i høj grad kommunerne, der varetager opgaver som skoletilbud og børnepasning, og derfor skal børnegarantien implementeres på lokalt niveau. Regionsudvalget arbejder derfor med en udtalelse, som skal handle om lokale udfordringer i forbindelse med børnegarantien. Under mødet den 8. december udtrykte flere medlemmer bekymring over udfordringerne i deres områder og delte, hvordan deres kommuner adresserer disse.

  Regionsudvalgets underudvalg for sociale- og uddannelsesmæssige forhold vil arbejde videre med forberedelsen af en udtalelse vedrørende børnegarantien over de næste par måneder med henblik på at vedtage en endelig udtalelse på plenarforsamlingen den 17.-18. april 2024.  

  Kontakt

  EU-konsulent

  Rasmus Axen l''Anglois-Nordgren

  Jura & EU

  Telefon: +32 477 17 83 29

  E-mail: rano@kl.dk