Gå til hovedindhold
Nyhed
EU

Midtvejsevalueringen af EU’s budget kan have konsekvenser for samhørighed i Europa

EU’s budget kan mærkes helt ud i kommunerne. Nord- og Sydjylland har modtaget 636 mio. kr. frem til 2027 fra fonden for Retfærdig omstilling og i indeværende EU-budget, som løber fra 2021-2027, er der afsat 392 mia. euro til samhørighedspolitik.

03. maj 2023

Indhold

  EU har i de seneste år været ramt af en række kriser. Først kom COVID-19-pandemien og da den næsten var overstået, kom krigen i Ukraine og den efterfølgende energikrise. Det har ført til at de reserver, som der var i EU’s budget, er blevet tømt og derfor lægger EU-Kommissionen i sit arbejdsprogram for 2023 op til en midtvejsevaluering af budgettet for perioden 2021-2027. Denne evaluering kan føre til en revision af budgettet.

  Denne debat fylder også i det Europæiske Regionsudvalg, som arbejder med en udtalelse om EU-budgettet og midtvejsevaluering.  De forskellige synspunkter om budgettet var tydelige under debatten. Der er to hovedsynspunkter, idet nogle medlemslande opfordrer til en gennemgribende revision af budgettet, som tager hensyn til de mange kriser. Det betyder, at budgettet i praksis skal stige, og medlemsstaterne skal bidrage med mere. Andre medlemslande ønsker at omprioritere og bruge de midler, der findes i det nuværende budget mere effektivt, samt at opgive og/eller begrænse visse aktiviteter.

  Evalueringen af EU-budgettet kan få konsekvenser for EU’s samhørighedspolitik.

  EU's samhørighedspolitik

  EU’s samhørighedspolitik er en strategi der skal fremme og støtte en harmonisk udvikling i medlemslandene ud fra et økonomisk og socialt perspektiv. Derudover fastlægger samhørighedspolitikken de politiske rammer for EU’ struktur- og investeringsfonde, og dermed kommunernes muligheder for at søge midler.

  Hele 80 pct. af kommuner i Danmark har gjort brug af strukturfondsmidler i indeværende periode, hvilket understreger vigtigheden af disse fonde i kommunale vækstprojekter. 

  KL’s deltager i mødet i Regionsudvalget var Henrik Madsen fra Kerteminde Kommune (C), Han betoner, at:

  "EU´s samhørighedspolitik udligner de sociale og økonomiske forskelle i Europa, og giver kommuner de nødvendige investeringsmuligheder for vækst".

  Henrik Madsen, Byrådsmedlem, Kerteminde Kommune.

  KL arbejder for at Danmark bliver tildelt den samme mængde strukturfondsmidler som i indeværende budgetperiode for 2014-2020. Derudover ønsker KL også, at strukturfondene fortsat skal gives som tilskud fremfor lånegarantier.  

  Midtvejsevalueringen af EU-budget for 2021-2027 er en prioriteret A-sag for KL i 2023 på grund af fondenes betydning for at skabe vækst og beskæftigelse i kommuner, men også fordi, at midtvejsevalueringen forventes at danne fundamentet for kommende diskussioner vedrørende budgettet for perioden 2028-2034, og her ønsker KL at deltage i