Gå til hovedindhold
Nyhed
EU

KL følger debatten om interoperabilitet i EU

Kommissionen ønsker med forordningen for interoperabilitet at skabe øget digital sammenhæng på tværs af landegrænser og gøre det muligt at udveksle data.

24. apr. 2023

Indhold

  Interoperabilitet betyder, at forskellige IT-systemer, applikationer og enheder kan samarbejde og udveksle data effektivt. I EU-sammenhæng betyder det, at alle fremtidige IT-systemer skal være interoperable på tværs af EU-medlemslandene, således at medlemsstaterne kan udveksle data mellem hinanden.

  Forslaget kommer i sammenhæng med EU’s ambitioner på det digitale område og andre områder som kunstig intelligens, europæiske digitale identiteter og datadeling- og anvendelse.

  Danmark er langt fremme med arbejdet med it-arkitektur og interoperabilitet, det ses b.la. ved at de offentlige danske systemer arbejder på tværs af kommunegrænser og systemer. Derfor er KL positiv overfor en europæisk løsning. Dog kan forordningen potentielt medfører en række omkostninger, hvis forslagets krav ikke flugter med danske standarder, og den fællesoffentlige ramme for IT-infrastruktur i Danmark. Forordningen kan b.la. medfører flere administrative opgaver for kommunerne i forbindelse med vurderinger af interoperable løsninger.

  Forslaget om interoperabilitet

  Forslaget om interoperabilitet består overordnet af to forpligtelser fra offentlige myndigheder:

  • Forpligtelsen til at foretage vurderinger af interoperabilitet. Det betyder, at offentlige myndigheder skal foretage vurderinger af it-systemers interoperabilitet på tværs af EU-medlemslande. Dette gælder ikke bagudrettet, og gælder derfor kun for nye it-løsninger.

  • Forpligtelsen til at støtte delingen af interoperabilitetsløsninger inden for den offentlige sektor. Dette forpligter offentlige myndigheder til at dele relevant data og it-løsninger, såfremt de bliver anmodet om dette.

  KL følger sagen tæt i Det Europæiske Regionsudvalg, hvor en endelig udtalelse vedrørende interoperabilitet forventes vedtaget den 24. maj 2023. Derudover har KL også indsendt høringssvar til Folketingets EU-specialudvalget for Klima-, Energi- og Forsyningspolitik. Her lagde KL fokus på, at interoperabilitet kan drive den digitale udvikling og skabe sammenhæng, men at forslaget også kan skabe de ovennævnte udfordringer for danske kommuner.