Gå til hovedindhold
Nyhed

EU fremlægger hjælpepakke for små- og mellemstore virksomheder (SMV’er)

EU-Kommissionen har offentliggjort en omfattende hjælpepakke rettet mod SMV'er, som skal styrke deres konkurrenceevne, og fremme et mere SMV-venligt erhvervsklima.

07. dec. 2023

Indhold

  EU-Kommissionens hjælpepakke kommer som en reaktion på de seneste kriser, der har udfordret europæiske virksomheder. Der er tale om 19 målrettede tiltag, som er designet til at forbedre konkurrenceevnen og styrke små- og mellemstore virksomheders kapaciteter.

  Hjælpepakken indeholder bl.a. nye momsregler for SMV’er, som skal håndtere moms i hele EU, faste betalingsfrister så virksomheder sikres rettidig modtagelse af betaling, og udpegelsen af en SMV-repræsentant til EU-Kommissionen, som skal sikre, at SMV venlige bestemmelser indarbejdes i ny EU-lovgivning. Endelig lægges der op til at gennemgå virksomhedernes rapporteringskrav med et mål om at reducere dem med 25 pct.

  Der er altså ikke tale om en hjælpepakke, hvor virksomheder kan søge midler, men en række initiativer, som skal gøre det nemmere for SMV’er at drive forretning mere effektivt.

  Regionsudvalget har den 6. december 2023 drøftet og behandlet sin udtalelse vedrørende EU-Kommissionens hjælpepakke til SMV’er. Udtalelsen er relevant for Regionsudvalget, da SMV’er udgør 99 pct. af alle virksomheder i EU og sørger for to tredjedele af alle arbejdspladser. SMV’er har derfor stor betydning for værdiskabelse på det lokale niveau på tværs af Europe – også i Danmark.

  Mange SMV’er opererer på lokale markeder og bidrager til lokal innovation og erhvervsfremme. Det har derfor været vigtigt for Regionsudvalget at gøre de andre EU-institutioner opmærksomme på, at hjælpepakken gennemføres i samarbejde med lokale- og regionale myndigheder.

  Regionsudvalget er positive over for Kommissionens initiativer, men udtrykker bekymring over at hjælpepakken kommer så sent i Kommissionens mandat.  Regionsudvalget frygter at pakken dermed ikke kan imødegå de mange udfordringer, som SMV’er fortsat oplever i kølvandet på covid-19-pandemien, krigen i Ukraine, energikrisen, problemerne i de globale forsyningskæder, og den stigende inflation.

  Regionsudvalgets pressemeddelelse

  Kontakt

  Specialkonsulent

  Jacob Hansen

  Jura & EU

  Telefon: +32 47195 1503

  E-mail: jhan@kl.dk