Gå til hovedindhold
Nyhed
EU
Vand og natur

Direktivet om byspildevand – de lokale perspektiver forud for kommende forhandlinger i EU

EU-Parlamentet og Ministerrådet er ved at forhandle sig frem til hver deres position på EU-Kommissionens nye byspildevandsdirektiv. Det Europæiske Regionsudvalg (kommunerne og regionernes stemme i EU) har for nyligt vedtaget deres position. Den er fornuftig, men der er plads til mere ambition.

23. aug. 2023
Billede af drikkevand

Indhold

  KL’s medlemmer af Internationalt Udvalg har i kraft af deres aktive rolle i Det Europæiske Regionsudvalg været med til at præge udvalgets udtalelse om byspildevand. Fra starten har det været KL’s fokus at sikre en ambitiøs udtalelse, der matcher EU-Kommissionens forslag. Det er lykkedes noget hen ad vejen – f.eks. ift. at fremme energineutralitet i vandforsyningen, at sikre mindre men målrettet overvågning, og fremme et udvidet producentansvar (forureneren betaler). Der blev gået på kompromis med de centrale målsætninger for rensningsgraden af fosfor og kvælstof. Regionsudvalgets udtalelse anbefaler at sænke rensningsgraden en smule, hvor KL gerne havde set at udvalget bakkede op om de mål EU-Kommissionen har fremlagt.

  Forud for vedtagelsen af EU-Parlamentets holdning i oktober, arbejder KL fortsat for at fremme vores vigtigste prioriteter:

  Fremme af energineutralitet og energieffektivitet f.eks. ved reduktion af energiforbrug, produktion af vedvarende energi (sol/vand) og genanvendelse af spildvarme.

  Et udvidet producentansvar. Det henviser til et princip om at forureneren betaler, og det er med til at sikre at finansieringen af tiltag til at nå de nye standarder for rensning af byspildevand delvist betales af virksomheder, der forurener.

  Mindre, men målrettet overvågning af effekten af nye tiltag og tilstanden af vandkvaliteten.

  En rensningsgrad for fosfor og kvælstof, der matcher EU-Kommissionens forslag

  Hvad er byspildevandsdirektivet

  Det oprindelige byspildevandsdirektiv er mere end 30 år gammelt, og selvom det har været effektivt og bidraget til at sikre renere og sundere vand i EU, er der opstået et behov for at nye teknologier og ambitioner om nulforurening inddrages i direktivet.

  EU-Kommissionens forslag til opdatering af direktivet handler bl.a. om at sikre, at der foretages bedre rensning af miljøfarlige stoffer i spildevandet, og at der indføres et udvidet producentansvar, som betyder, at der stilles særlige krav til medicin- og kosmetikindustrien. Derudover er der også fokus på at indføre skrappere krav til udledningen af næringsstoffer fra overløb og rensningsanlæg. Endelig er der også et fokus på energieffektivisering og benyttelsen af nye teknologier og standarder for rensning af spildevand.

  Det Europæiske Regionsudvalgs holdning til revisionen af byspildevandsdirektivet