Gå til hovedindhold
Nyhed
Digitalisering og teknologi

Med computerspil går den grønne omstilling som en leg

Klimadagsordenen skal tages alvorligt, og det kræver, at vi ændrer vores adfærd. Måske kunne computerspil blive et vigtigt redskab til, at vi drejer vores adfærd i en mere grøn retning? Det spørgsmål er udgangspunktet for projekt "Game For Green", der støttes af Innovationsfonden. Ph.d.-studerende Caroline Kure fra RUC vil på Kommunernes It-projektlederkonference den 26. februar 2024 fortælle om, hvordan hun i en hovedstadskommune arbejder med computerdrevet adfærdsdesign.

20. dec. 2023

Indhold

  Projekt Game For Green er lige begyndt

  Vaner er svære at ændre, også når det gælder klimaet. Gode intentioner kan ofte drukne i en travl hverdag: Huskede du lige at slukke lyset efter dig? Fik du sorteret dit affald korrekt? Spørgsmålene er mange, når det gælder klimaet, og når vi alle hver især skal gøre en positiv forskel.

  Kan computerspil da være med til at ændre vores vaner og adfærd? Og i så fald hvordan kan vi udvikle computerspil, hvor vi udnytter computerspillenes velkendte egenskaber som engagerende, undersøgende medier for leg og sjov til at hjælpe os med at tage klimaet mere alvorligt? Kan man som kommune skabe medinddragende og faciliterende aktiviteter blandt børn såvel som voksne, således at computerspil ikke bare forbliver spil, men omsættes til konkret og medansvarlig handling? Fra "game" til "serious game"?

  Fra juni 2023 og tre og et halvt år frem vil projektet "Game For Green" undersøge, om og hvordan dette kan ske, og Caroline Kure vil som ph.d.-studerende på Roskilde Universitet (RUC) være involveret i projektet fra start til slut.

  "Projektet har både et innovationsformål og et forskningsformål. Hvordan kan vi tilpasse en eksisterende spilplatform og få brugbare koncepter ud af det? Og dertil så forskningsformålet, som er at undersøge det såkaldte "proof of concept": Virker det her faktisk i forhold til at skabe bæredygtige forandringer?" siger Caroline.

  Kommuner deltager i projektet

  Caroline vil i Game For Green særligt følge Vallensbæk Kommune og dens ønske om, at børn og ansatte kan hjælpes ad med at sænke elforbruget i kommunens børne- og daginstitutioner. Ud over Vallensbæk er også Høje-Taastrup og Vejle Kommuner deltagere i projektet, og alle tre kommuner vil inddrage borgere i at afprøve de læringsspil, som udvikles undervejs, og lære af spillenes resultater. 

  Spillene udvikles på spiludvikleren Actees platform, og udgangspunktet bliver de erfaringer, som Actee allerede har med at udvikle læringsspil til organisationer og virksomheder, der ønsker at facilitere forandringer hos sig. Som inspirator og sparringspartner om bæredygtighed bidrager konsulenthuset Provice. 

  Sammenfattende er det RUC, Actee, Provice og Innovationsfonden, som udgør styregruppen for projektet.

  Desuden deltager forsyningsselskabet HOFOR med data om vand- og fjernvarmeforbrug, Endelig deltager Implement Consulting Group og giver projektet adgang til egne medarbejdere og egne data med henblik på at udvikle og teste protoyper af spillene i deres egen organisation. 

  Så altså et projekt, hvor digitalisering og data, spil, adfærdsdesign, medinddragelse og klima skal gå op i en højere enhed.

  Adfærd og grøn omstilling

  Allerede i løbet af sine bachelor- og kandidatstudier arbejdede Caroline med adfærdsdesign og "nudging" og med de psykologiske teorier, der ligger under virkningsfuld adfærdspåvirkning. I projektet Game For Green drejer det sig, lige som i markedsføring, om anvendt psykologi, og Caroline nævner et velkendt eksempel.

  "McDonald's-reklamerne være enormt effektive, når de rammer dig, lige når du er sulten. Du kører forbi et af deres skilte, der siger, at hvis du drejer til højre om et par kilometer, så ligger der en restaurant. Det næste, du opdager, er, at du holder i drive-in-køen," siger Caroline.

  Det fænomen, som eksemplet viser, er, at vi faktisk langt fra altid er så reflekterede og fornuftige, som vi gerne ville tro. Caroline henviser til forfatter og adfærdspraktiker Morten Münster, der taler om system 1 og system 2. System 1 er den adfærd, hvor vi handler "på rygmarven" og som vanedyr - vi er effektive, intuitive og ureflekterede og hurtige til at beslutte os. Vores adfærd er forankret i system 1 i langt det meste af vores vågne timer. I system 2 er vi derimod reflekterede, langsommere og mere kontrollerede. Her er vi ofte på  mental udebane og bruger meget energi på at orientere os og træffe bevidste beslutninger.

  I adfærdsdesign, der skal fremme bedre klimavaner, er den indsigt i adfærdens mekanismer vigtig.

  "Det svære ved adfærdsdesign i mange kampagner er, at de er målrettede mod situationer, hvor vi er rationelle og ved, hvad vi laver og aktivt tager beslutninger. Men fordi vi netop ikke er i dette tanke-"mode" hele tiden, kan kampagnerne have enormt svært ved at få den effekt, som vi gerne vil have," siger Caroline. 

  Derfor vil projekt Game For Green også undersøge effekten af projektets forskellige spil-designs. Fører de rent faktisk til, at folk målbart ændrer adfærd - for eksempel bruger mindre vand eller energi? Kan projektet gøre klimavalg til det første valg?

  Co-creation i Vallensbæk faciliterer medejerskab

  Der er i Vallensbæk Kommune som i mange andre kommuner efterhånden en stærk tradition for at skabe medansvar ved at medinddrage interessenterne. På Vallensbæks skoler bliver børn og voksne engageret i de projekter, der angår dem. Den praksis vil Caroline fortsætte i Game For Green-projektet

  "I Vallensbæk gør de rigtig meget ud af at lave co-creation-workshops på deres skoler og i deres børneinstitioner. Det er skolerne og institutionerne selv, der byder ind med, hvad de gerne vil arbejde med, og kommunen stiller sig så til rådighed for at hjælpe dem med at afholde disse workshops. Jeg vil i projektet gå til børneinstitutionerne og hive deres engagement ind og give dem ejerskab for det, der nu engang skal laves," siger Caroline. 

  Vallensbæk Kommune har en dedikeret "maker pilot" ansat, en facilitator, som har til opgave at tage ud og hjælpe med at skabe situationer eller "maker spaces" for co-creation gennem ekspertise og kompetencer, særligt inden for det digitale. 

  "Derfor er meget af kommunens co-creation for øjeblikket også forankret i deres digitale fremstød," siger Caroline. 

  Dermed løber der en rød tråd hele vejen fra det store projekt Game For Green om digital facilitering af adfærdsforandringer helt ud i kommunal borger- og medarbejderinddragelse og til syvende og sidst - forhåbentlig - en adfærd forankret bevidst eller ubevidst i til at handle klimavenligt: Vi husker at slukke lyset efter os og at sortere affaldet ordentligt.

  Tid og sted

  Tag med på Kommunernes it-projektlederkonference mandag den 26. februar 2024 i KL-huset, Weidekampsgade 10, 2300 København S. 

  Mange kommuner vælger at deltage med flere projektledere. Det styrker det faglige fællesskab og løfter opgaveløsningen, når ny inspiration skal omsættes til resultater hjemme i kommunen.

  Målgruppe

  Konferencen henvender sig primært til It-projektledere, digitaliseringskonsulenter og ansatte der arbejder med bæredygtighed og klima i kommunerne.

  Pris og tilmelding

  Kr. 1.975, - + moms. Tilmelding er bindende, men du er velkommen til at sende en kollega, hvis du er forhindret i at deltage. 
  Tilmeld dig via nedestående link. 

   It-projektlederkonference 2024 (kl.dk)

  Spørgsmål

  Hvis du har spørgsmål om konferencen, kan du skrive til arrangementsinfo@kl.dk

  Kontakt

  Vicekontorchef

  Jan Struwe Poulsen

  IT-Arkitektur & Standarder

  Telefon: +45 3370 3234

  E-mail: jtp@kl.dk