Gå til hovedindhold
Digitalisering og teknologi

Kommunal arbejdsgangsoptimering med Gitte Svendsen

Ledet af arbejdsgangseksperten Gitte Svendsen, tilbyder Kommunernes arbejdsgangsuddannelse en unik mulighed for kommunalt ansatte til at effektivisere deres arbejdsmetoder. Med en blanding af teori og praksis fokuserer uddannelsen på at styrke deltagernes evner til at optimere deres arbejdsgange. Hør Gittes ord på, hvad uddannelsen tilbyder.

20. nov. 2023

Indhold

  Åbent for tilmelding - Kommunernes arbejdsgangsuddannelse 2024

  Kommunernes arbejdsganguddannelse

  I en tid, hvor effektivitet og kompetence er nøgleord for kommunale medarbejdere, træder Arbejdsgangsuddannelsen, ledet af den erfarne underviser Gitte Svendsen, frem som en afgørende vej til arbejdsgangsoptimering. Denne uddannelse har ét primært formål: At vække interesse og udvikle kompetencer blandt kommunale medarbejdere til at optimere deres arbejdsgange på en struktureret og metodisk måde.

  Gitte forklarer, at fundamentet for uddannelsen hviler på opbyggelsen af en systematisk tankegang, hvor arbejdsprocesser analyseres og forbedres med respekt for de medarbejdere, som udføre arbejdsgangen i hverdagen.

  Denne uddannelse henvender sig særligt til dem, der skal agere som proceskonsulenter inden for kommunale områder som projektledelse, IT-systemimplementeringer, lovgivning og organisationsforandringer. Gitte lægger stor vægt på, at det ikke blot handler om at tilegne sig teoretisk viden, men i lige så høj grad om at anvende og praktisere metoderne i virkeligheden.

  Praktisk tilgang

  En særlig styrke ved uddannelsen, som Gitte Svendsen påpeger, er dens praktiske tilgang. Deltagerne får mulighed for at anvende lært teori i praksis og få respons og drøftet succeser og udfordringer med ligesindede, hvilket forbedrer deres færdigheder og forståelse betydeligt. "Deltagerne får en 'værktøjskasse' med nødvendige redskaber og praktisk erfaring".

  Uddannelsens struktur

  Uddannelsen er et fire-dages kursus delt op på to moduler. Hvert modul består at tre faser: Teoretisk indlæring, afprøvning af viden og praktisk anvendelse i egen kommune. Første modul har fokus på den overordnede metode og analysen og den anden del fokuserer på redesign og implementering.

  Den teoretiske del, som indleder hver af de to moduler, fokuserer kursisterne på at forstå teorien bag arbejdsgangsoptimering. Metoden og værktøjerne afprøves på fiktive arbejdsgange, således at kursisterne er rustet til at gå hjem i deres kommune og afprøve og træne metoden.

  Kursisterne får mellem de to moduler chancen for at afprøve metoden i det virkelige liv og kan drøfte udfordringer og succeser med de andre kursister og få response og gode råd fra holdet og underviseren. Gitte understreger vigtigheden af denne fase: "Man tager hjem og anvender værktøjerne i sin egen kommune, kommer tilbage og deler sine oplevelser og udfordringer med gruppen. Dette er essentielt for at omsætte teorien til konkret handling. "Her fremhæver Gitte vigtigheden af erfaringsudveksling: "Man hører om de problemer, som andre er stødt på, hvilket giver en række opmærksomhedspunkter og værdifulde indsigter." Denne del af uddannelsen understreger vigtigheden af ikke blot at lære metoden, men også at afprøve og evaluere den i en reel kontekst.

  Gennem de to moduler bliver kursisterne udstyret til effektivt at lede og optimere arbejdsgange i deres kommunale administration, som Gitte siger: "Arbejdsgangsoptimering er metoder, teknikker og træning; ikke raketvidenskab."

  Outputtet strækker sig over mere end effektivitet

  For at opsummere, hvad arbejdsgangsuddannelsen tilbyder, udtrykker Gitte: "Arbejdsgangsuddannelsen tilbyder mere end blot en øget effektivitet; det er en mulighed for at udvikle en dybere forståelse for processerne, samtidig med at man skaber stærke professionelle netværk. Disse netværk kan være uvurderlige, da de giver deltagerne mulighed for at dele erfaringer og løsninger på tværs af kommuner, hvilket bidrager til en bredere og mere effektiv anvendelse af optimeringsmetoder”.

  Praksis information og tilmelding

  Arbejdsgangsuddannelsen består af to moduler af to dage og finder sted i KL-huset, Weidekampsgade 10, 2300 København S:

  • Modul 1: 27. og 28. februar 2024.
  • Modul 2: 19. og 20. marts 2024.

  Prisen for uddannelsen er 12.950 kr. Prisen er ekskl. moms, transport og overnatning. Tilmelding er bindende en måned inden første undervisningsdag.

  Du kan tilmelde dig eller læse mere om Kommunernes Arbejdsgangsuddannelse på nedenstående link:

  Åbent for tilmelding - Kommunernes arbejdsgangsuddannelse 2024
  Sidst opdateret: 17. maj 2024

  Kontakt

  Vicekontorchef

  Jan Struwe Poulsen

  IT-Arkitektur & Standarder

  Telefon: +45 3370 3234

  E-mail: jtp@kl.dk