Gå til hovedindhold
Digitalisering og teknologi
Nyhed

KLE Abonnementsbrev maj 2023 udgave

De væsentligste ændringer i maj udgaven.

01. mar. 2023
Ældre end 12 mdr.
Blåt brev

Indhold

  Abonnementsbrev maj 2023-udgave

  De væsentligste ændringer i maj udgaven.

  Hjælp ifm. hastigt fremadskridende sygdom

  En ny bestemmelse i serviceloven giver borgere med en hastigt fremadskridende sygdom ret til hjælp og støtte, herunder personlig og praktisk hjælp, madservice og hjælpemidler, uden forudgående visitation. Maj-udgaven af KLE har derfor et nyt emne til sager om dette.

  • 27.60.36 Hjælp og støtte ifm. en hastigt fremadskridende sygdom [ny]

  Hjemløseindsats

  En anden ny bestemmelse i serviceloven giver kommunerne mulighed for at tilbyde hjælp eller støtte efter ’housing-first’ tilgangen til personer i hjemløshed eller i risiko for hjemløshed.

  ’Housing First’ er en helhedsorienteret tilgang til hjemløshed, hvor borgeren tilbydes en selvstændig bolig i almindeligt byggeri og samtidig modtager bostøtte. Vi har derfor oprettet et dedikeret emne til denne indsats.

  • 27.36.14 Bostøtte efter servicelovens § 85 a [ny]

  Nye og ændrede retskilder

  KLE rummer et stort korpus af henvisninger til lovtekster, som fastlægger og beskriver de lovpligtige kommunale opgaver. Disse lovhenvisninger indgår som retskilder i de enkelte emner i KLE, og for hver KLE-version ajourføres disse lovhenvisninger, så de dækker den aktuelle lovgivning på det tidspunkt, hvor KLE-versionen bliver offentliggjort.

  I maj-versionen er der således tilføjet en række nye retskilder, fx:

  • Lovbekendtgørelse om lægemidler
  • Lov om Kreditforeningen af kommuner og regioner i Danmark
  • Lov om ændring af lov om social service
  • Bekendtgørelse om kystvandråd
  • Bekendtgørelse om landsplandirektiv for tilladelse til opstilling af mobilmaster
  • Bekendtgørelse om jordbrugsvirksomheders anvendelse af gødning (Gødningsanvendelsesbekendtgørelsen)
  • Vejledning om kystvandrådsarbejdet 2023
  • Derudover har vi opdateret 35 retskilder.

  Nye stikord

  Maj-udgaven af KLE er udvidet med mere end 120 nye stikord, der gør det lettere at finde frem til de rette emner. Nogle stikord er tilføjet på baggrund af henvendelser, mens andre er kommet til som resultat af nye emner eller ny eller ændret lovgivning.

  De nye stikord fordeler sig på flere hovedgrupper og dækker fx sagsområder som klima, miljøbeskyttelse, kommunens ejendomme og socialområdet.

  Klik her for at se de alle ændringer i maj udgaven

  Rettede slettefrister, fortegnelser

  Ændringer i fortegnelserne fremgår også af selve fortegnelserne i HTML udgaven via kle-online, både hvis der er tilføjet eller slettet linjer. Se fx

  https://www.klxml.dk/GDPR/Fortegnelse_01.htm

  Maj udgaven af KLE har ikke givet anledning til ændringer i fortegnelser, men en enkelt slettefrist er blevet ændret:

  • 27.60.20 Støtte til bil efter serviceloven

  Emnet har i maj-udgaven af KLE fået ændret slettefristen fra 5 år til 10 år efter sagsafslutning, da genbevilling af bil tidligst kan ske efter 8 år, jf. bekendtgørelse 2022-06-07 nr. 827 om støtte til køb af bil efter lov om social service, § 10.

  Kontakt

  Informationsarkitekt

  Joachim Eriksson

  IT-Arkitektur & Standarder

  Telefon: +45 3370 3578

  E-mail: joe@kl.dk