Gå til hovedindhold
Digitalisering og teknologi
Nyhed

Få hjælp på vejen til PSRM: Alle kommuner skal med i det nye inddrivelsessystem

Effektiv inddrivelse er vigtigt for at værne om vores velfærdssamfund. Onsdag d. 1. marts var mere end 60 kommuner samlet til opkrævningstræf i Nyborg. Formålet var at skabe klarhed over opgaverne i overgangen til PSRM, formidle viden om hvor man kan hente hjælp, samt give inspiration til, hvordan opgaven kan gribes an.

08. mar. 2023
Ældre end 12 mdr.

Indhold

  Viden og inspiration for alle

  Knap 200 deltagere fra mere end 60 kommuner deltog den 1. marts i opkrævningstræf i Nyborg. Her var der rig mulighed for at tilegne sig viden gennem oplæg fra KL og Kombit, Gældstyrelsen, debitorleverandører samt udvalgte kommuner. Det klare fokus for dagen var, hvordan alle kommunerne kommer med på PSRM og bød derfor både på afklaring af fremtidsperspektiver, viden om hvilke hjælpemidler og supportmuligheder kommunerne kan gøre brug af samt videndeling og netværk kommunerne imellem.

  Der var noget at hente for kommunerne, uanset hvor langt i onboarding processen man er. Kommunale deltagere, der først skal til at begynde med onboardingen, fremhævede blandt andet, at de havde et langt bedre overblik over opgaven, som ligeledes virkede mindre skræmmende efter træffet. Andre kommuner, der er længere i processen, pegede særligt på betydningen af at få konkrete tal og mere specifikke deadlines fra Gældstyrelsen samt muligheden for et netværke, som det mest givende ved dagen. Fælles for kommunerne var, at de gik fra dagen med inspiration til, hvordan de kunne komme i gang og til den videre rejse.

  Faktaboks - PSRM

  PSRM er forkortelsen for Public Sector Revenue Management og er det it-system, som skal overtage inddrivelsen af offentlige restancer. PSRM overtager efter DMI som inddrivelsessystem. Kommunerne skal gøre brug af PSRM, når de har behov for at sende krav til inddrivelse hos Gældsstyrelsen, efter uden held at have forsøgt at opkræve penge af en skyldner.

  Der er stor forskel på, hvor langt kommunerne er med, at blive tilsluttet PSRM. Nogle kommuner mangler fortsat at komme i gang, mens andre er godt med, og er kommet på med mere en 30 restancetyper.

  PSRM inddriver gæld mere effektivt

  Der er allerede nu gode eksempler på, at PSRM er med til at sikre inddrivelsen af restancer mere effektivt end det gamle inddrivelsessystem DMI. Konkrete tal fra Aarhus Kommune viser, at de via PSRM har inddrevet ca. 25% af de restancer, de har sendt til inddrivelse for 2022 mod kun 5% af restancerne, som er sendt til DMI. En af de markante grunde til denne forskel er, at PSRM giver mulighed for lønindeholdelse, der gør det muligt at trække en del af gældshavers indkomst for at betale gælden.

  En effektiv inddrivelse, som den der er muliggjort med PSRM, er desuden vigtig for borgernes retsfølelse samt for at opretholde sammenhængskraften i et velfærdssamfund som det danske. I tiden med det gamle inddrivelsessystem er restancerne til kommunerne vokset til 5,3 mia. kr. Penge der er brug for i kommunerne.

  En sidste afgørende grund til at kommunerne kommer på PSRM er, at det er blevet besluttet politisk at lukke DMI. Der er ikke sat en endelig dato for, hvornår der lukkes for adgangen, ligesom denne også forventes at blive gradvis. Kommunerne kigger dog ind i en tidshorisont på forventet 2 år. Samtidig bliver det nemmere at få ryddet op i restancer i DMI, når mængden af krav er statisk.

  Overgangen er lang og kræver tid og ressourcer

  Det er dog ikke helt ligetil at overgå til PSRM, da der sættes højere krav til datakvalitet og input for at sikre lovligheden af inddrivelsen. Det betyder, at der er behov for at justere på arbejdsprocesser, ligesom der er behov for tilretning af fag- og debitorsystemer.

  Overgangen til PSRM sker derfor ikke fra den ene dag til den anden og kræver ledelsesmæssig forankring og tid til at understøtte og undervise de enkelte fagområder i den nye proces. Samtidig er der stor forskel på processerne for forskellige fordringstyper, der gør, at procesændringerne ikke kan overføres fra et område til et andet.

  Faktaboks - Hvad er KL's position

  Det er vigtigt at vi ser fremad og prioriterer at få restancerne over i det nye inddrivelsessystem, hvor der er størst mulighed for at få gælden hjem. Dog stiller KL nogle krav til processen.

  1. PSRM skal være fuldt funktionsdygtigt
  2. Tidsplanen for tilslutning skal være ambitiøs og samtidig realistisk. Overgangen bør ske gradvist, så ingen kommuner bliver tabt.
  3. Der skal være en plan for oprydning af restancer i DMI. Regeringen skal gøre en indsats for, at de gamle restancer kan inddrives mere effektivt

  Der er hjælp at hente

  Opgaven er stor, men heldigvis står kommunerne ikke alene. Et af de steder hvor der er hjælp at hente er i DOS-programmet (Digitaliseringsklar Opkrævning og Systemtilretning), som drives i fællesskab af KL og Kombit. Her arbejdes der på at hjælpe kommunerne med juridisk afklaring af de forretningsmæssige krav samt afklaringer ift. fag- og debitorsystemer. Der er i programmet blevet udarbejdet en drejebog til inspiration for tilslutningen af fagsystemer til PSRM. Det er desuden muligt at hente case eksempler fra kommunerne.

  Skriv til dosprojektet@kombit.dk for at få adgang til drejebog og casekatalog

  Foruden DOS-programmet er der også hjælp at hente hos Gældstyrelsen. Her tilbydes der hjælp på både medarbejderniveau i form af digital læring og direkte dialog og support, på ledelsesniveau i forhold til at skabe synlighed og opmærksomhed på opgaven, samt på et prakis plan, ved at tilbyde teknisk og juridisk vejledning. For at kontakte fordringshaver support kan man ringe på 72 37 16 45 eller sende en mail til fordringshaver@gaeldst.dk

  Læs mere om fordringshaversupport samt finde vejledninger her (gaeldst.dk)

  Debitorleverandørerne tilbyder også hjælp til tilslutning til PSRM. Kontakt jeres debitorleverandør for at høre mere om mulighederne.

  Gode råd fra andre kommuner 

  På træffet havde flere af kommunerne også mulighed for at dele ud af gode råd og erfaringer. Et generelt råd fra bl.a. Aarhus, Horsens og København er, at sikre både ledelsesmæssig forankring og styring samt sikre, at der fastholdes ressourcer til opgaven. Desuden peger både Aarhus og Horsens på vigtigheden af, at man får skabt et overblik over krav, data og projektledere, mens en læring fra København Kommune er, at det er vigtigt med oprydning i debitorsystemerne før onboarding. I Helsingør Kommune har de desuden haft gode erfaringer med opsætning af et valideringsrutineprogram, der filtrerer på datakvaliteten af stamdata.

  Et andet godt råd fra flere af kommunerne, herunder København og Frederiksberg, er at få skabt en god relation til fagforvaltninger. Her lægges der vægt på at få skabt en samarbejdsrelation for at opnå en forståelse af vigtigheden af opgaven. Københavns Kommune anbefaler desuden, at man samler inddrivelsesindsatser- og fagligheder i én enhed.

  Sidst men ikke mindst peger kommunerne på, at det mest af alt handler om at komme i gang. Det er en læringsproces at onboarde, men det bliver nemmere med lidt øvelse. Derfor bør man også starte med de lavthængende frugter, hvor PSRM og fagsystemet er klart, og hvor pengene relativt nemt kan hentes hjem, f.eks. biblioteksgebyrer og parkeringsafgifter.

  Kontakt

  Specialkonsulent i opkrævning og inddrivelse

  Michael Møller

  Digitalisering & Teknologi

  Telefon: +45 3370 3676

  E-mail: micm@kl.dk

  Chefkonsulent

  Annie Bekke Kjær

  Digitalisering & Teknologi

  Telefon: +45 3370 3758

  E-mail: anbk@kl.dk