Gå til hovedindhold
Digitalisering og teknologi
Nyhed

Digitaliseringsministerens forslag til ny model for fravigelse af digital selvbetjening er en forbedring

Den nye Digitaliseringsminister har som én af sine første tiltag lanceret et lovforslag, der skal gøre det nemmere for ikke-digitale at anmode om at bruge analoge alternativer til offentlig digital selvbetjening. KL støtter modellen og har indsendt overvejende positivt høringssvar.

07. feb. 2023
Ældre end 12 mdr.

Indhold

  Mere intuitiv fritagelse

  Fremover skal borgere, der ikke kan bruge de offentlige digitale selvbetjeningsløsninger, der ellers er obligatorisk digitale, kunne henvise til deres fritagelse for digital post og få anvist en analog måde at ansøge eller indberette på. Dette er kernen i regeringens udspil, som KL støtter og har bidraget til at kvalificere i forarbejdet.

  Indtil nu har ikke-digitale borgere skullet anmode om at blive undtaget fra gang til gang. Deres anmodning er blevet vurderet ud fra skøn og kriterier, som den enkelte offentlige myndighed har fastlagt. Meldingen fra borgere og borgergrupper har været, at dette er forvirrende. Nu gøres det nemmere og mere intuitivt at tage hensyn til ikke-digitale borgere.

  Vigtigt med tydelig og klar formidling

  KL støtter ændringen og ser mange gode perspektiver i den nye model. Ikke mindst er vi glade for, at modellen ikke bare er simpel, men også tager hånd om de reelle udfordringer, som også Borgerservice har oplevet i mødet med borgere. Borgere har i nogen tilfælde har været skuffet over, at deres digital post fritagelse ikke har haft betydning for deres undtagelse for digital selvbetjening.

  Ikke-digitale borgeres reelle oplevelse af, at det bliver nemmere, vil hænge nøje sammen med, hvordan der kommunikeres om den nye ændring. I KL’s høringssvar lægger vi derfor vægt på, at såvel borgere som frontmedarbejdere informeres tydeligt om den nye model. Særligt er det vigtigt at formidle, at den nye model ikke betyder, at antallet af løsninger, som borgerne kan fravige at bruge digitalt, påvirkes.

  Økonomisk set er det regeringens forventning, at den nye model vil være økonomisk neutral. Der kan ske lille stigning i antal digital post fritagne og dermed flere papirbreve. Indtrykket er, at dette opvejes af nemmere arbejdsgange i bl.a. Borgerservice. KL anmoder i høringssvar om, at parterne kan drøfte mulig kompensation for administrativ belastning i tilfælde af, at forudsætningen om økonomisk neutralitet ikke holder.

  Links

  Kontakt

  Chefkonsulent

  Marianne Just Mortensen

  Digitalisering & Teknologi

  Telefon: +45 3370 3214

  E-mail: mjt@kl.dk