Gå til hovedindhold
Nyhed
Digitalisering og teknologi

Evaluering af kommunernes inddrivelse af ejendomsskat 2017-2020

KL har i samarbejde med Skatteministeriet evalueret kommunernes inddrivelse af ejendomsskat mv. Evalueringen viser, at kommunerne har nedbragt restancerne med relativt få tvangsauktioner og begrænset involvering af fogedretten.

23. sep. 2021
Ældre end 12 mdr.

Indhold

  Kommunerne overtog i 2017 ansvaret for inddrivelse af ejendomsskat og andre fortrinsberettigede krav. Baggrunden var sammenbruddet af den offentlige inddrivelse, og en bekymring for stigende kommunale restancer – bl.a. på ejendomsskatteområdet.

  Ved lovbehandlingen blev Folketinget stillet en evaluering i udsigt, når kommunerne havde varetaget inddrivelsesopgaven i 2-3 år. Hensigten var særligt at vurdere omfanget af sager, hvor tvangsauktion ikke er hensigtsmæssig, eller hvor kravet ikke kan dækkes. Derudover at analysere, om der er behov for at drøfte alternativer, herunder mindre justeringer i lovgivningen.

  Skatteministeren har netop oversendt evalueringen til Folketingets Skatteudvalg. Evalueringen dækker perioden frem til indgangen til 2020, og er efter aftale med Skatteministeriet gennemført af KL. Skatteministeriet har været involveret i udformningen af evalueringen og evalueringsnotatets sammenfatning og konklusion.

  Evalueringen viser bl.a., at:

  • Kommunerne har nedbragt de kommunale ejendomsskatterestancer samt øvrige fortrinsberettigede krav med 60 pct.
  • Flere kommuner havde ved indgangen til 2020 reelt fået bugt med alle restancer på området.
  • Resultaterne er opnået med relativt få gennemførte tvangsauktioner og begrænset involvering af fogedretten i perioden.

  Det er samlet KL og Skatteministeriets vurdering, at evalueringen ikke giver anledning til lovjusteringer.

  Der er også enighed om, at resultaterne skal ses i lyset af, at der på netop de områder, som kommunerne fik mulighed for at inddrive, er særlige forudsætninger for inddrivelse på grund af fortrinsret i ejendommen.

  Dokumenter

  Kontakt

  Specialkonsulent i opkrævning og inddrivelse

  Michael Møller

  Digitalisering & Teknologi

  Telefon: +45 3370 3676

  E-mail: micm@kl.dk

  Chefkonsulent

  Lars Eckeroth

  Økonomisk Sekretariat

  Telefon: +45 3370 3414

  E-mail: lar@kl.dk