Gå til hovedindhold
Digitalisering og teknologi
Nyhed

Målbillede for it-infrastruktur på sundhedsområdet og bedre sammenhænge for udsatte børn drøftes i Kommunernes It-Arkitekturråd

Når Kommunernes It-Arkitekturråd mødes den 26 februar præsenteres de bl.a. for KL's nye strategi for digitaliseringsarbejdet og et nyt, langsigtet målbillede for it-infrastrukturen på sundhedsområdet. Resultaterne fra projektet ' Sammenhængende borgerforløb for udsatte børn og unge' bliver ligeledes drøftet, og rådet får også præsenteret en analyse, der belyser mulighederne for at skabe bedre overgang fra grundskole til ungdomsuddannelse.

13. feb. 2019
Ældre end 12 mdr.

Indhold

  Langsigtet målbillede for den fælles it-infrastruktur på sundhedsområdet

  I 2018 indgik regeringen, KL og Danske Regioner en aftale om at udarbejde et samlet målbillede for den fællesoffentlige it-infrastruktur på sundhedsområdet. Formålet er at sætte rammer og retning for udviklingen af det digitale fundament og den samlede digitaliseringsindsats på sundhedsområdet. Hensigten er, at it-infrastrukturen skal komme tættere på at være et egentligt økosystem, hvor systemer kan udvikles på egne præmisser, men samtidig understøtter hinanden. Et første udkast til målbilledet bliver drøftet på mødet.

  Sammenhængende borgerforløb for udsatte børn og unge

  KL og Danske Regioner har i samarbejde med Region Nordjylland og Aalborg Kommune afsluttet projektet 'Sammenhængende borgerforløb', som har vist, at det er muligt at sikre bedre sammenhæng for borgerne og bedre koordinering mellem de involverede myndigheder vha. den fælleskommunale rammearkitektur. Løsningen anvender rammearkitekturens generiske begreber (byggeblokke), der indeholder og sætter struktur på specifikke begreber fra de forskellige aktørers fagligheder og systemer. Ved at koble forskellige typer af data til samme generiske begreb, bliver det muligt at sidestille data, så borgere og fagpersoner kan danne sig et overblik over alle de informationer, der handler om barnets aktuelle tilstand.

  Projektets resultater præsenteres for Kommunernes It-Arkitekturråd, der vil drøfte mulighederne for videre udbredelse af de forbedrede muligheder på det specialiserede socialområde.

  Ny strategi for KL's digitaliseringsarbejde

  KL har vedtaget en ny intern strategi for sit arbejde med digitalisering. Strategien skal sikre, at alle kommuner anvender data og teknologiske løsninger, som bidrager til at effektivisere arbejdsprocesser, integrerer ny teknologi i opgaveløsningen og skaber bedre resultater ved at arbejde med afsæt i data. I strategien fremhæves, at den fælleskommunale rammearkitektur skal være fundament for kommunernes anvendelse af it og at udviklingen af datastandarder fortsat skal styrkes. It-arkitekturrådet skal drøfte strategiens betydning for arbejdet med den fælleskommunale rammearkitektur, samt drøfte rådets egen rolle set i lyset af den nye strategi.

  Links

  Kontakt

  Programleder

  Vibeke Normann

  IT-Arkitektur & Standarder

  Telefon: +45 3370 3883

  E-mail: vno@kl.dk