Gå til hovedindhold
Nyhed
Dagtilbud
Folkeskole

Vigtigt fokus på sammenhængen mellem dagtilbud og skole

I løbet af foråret er de største børn fra dagtilbuddene mange steder overgået til at være de mindste børn i en SFO/skole. Resten af børnene oplever overgangen efter sommerferien. Derfor er det naturligt at KL sætter fokus på viden og erfaring med den gode overgang fra dagtilbud til skole.

25. maj 2023

Indhold

  Forskning viser, at overgange kan være svære, særligt for børn i udsatte positioner. Overgangen mellem dagtilbud og skole praktiseres desuden meget forskelligt fra kommune til kommune.

  Alt i alt er overgangen fra dagtilbud til skole en vigtig tid i et barns liv. En tid der giver mulighed for læring og udvikling på mange forskellige områder. Men også en tid med usikkerhed og støtte til at kunne mestre den nye dagligdag. Det er altså vigtigt at forberede og støtte børn og deres familier under denne overgang, for at sikre en positiv og vellykket start på deres skolegang.

  KL vil derfor invitere alle kommuner til tre virtuelle temamøder, der sætter fokus på sammenhængen mellem dagtilbud og skole

  Temamøderne vil tage udgangspunkt i, hvordan der kan arbejdes med at gøre børn skoleparate og skoler børneparate. Indholdet på temamøderne vil have fokus på relationer som et centralt omdrejningspunkt for dagtilbud og skoler.

  De tre temamøder vil have fokus på en styrket sammenhæng, men derudover indtage tre forskellige indgangsvinkler:

  • Den gode overgang belyst fra en dagtilbudsvinkel
  • Den gode overgang set fra en før-skole/tidlig SFO-vinkel
  • Den gode overgang med fokus på opgaver og roller i indskolingen

  Alle tre temamøder vil berøre viden og kommunale erfaringer med styring/ledelse, forældreinddragelse, samt overvejelser om hvordan arbejdet med faglig sparring og opfølgning/evaluering kan udvikles.

  Møderne bliver afholdt virtuelt:

  1. Temamøde bliver afholdt torsdag d. 22. juni 2023 kl. 12.00 - 15.15
  2. Temamøde bliver afholdt torsdag d. 28. september 2023 kl. 10.00 - 14.30
  3. Temamøde bliver afholdt onsdag d. 6. december 2023 kl. 10.00 - 14.30

  Første temamøde har fokus på dagtilbudsvinklen

  På det første temamøde vil deltagerne få indblik i:

  • De fem kendetegn som EVA har identificeret i forbindelse med udarbejdelsen af rapport om ”Indhold og Kvalitet i tidlig SFO”, samt pointer fra deres undersøgelse af kvalitet i overgange, v/ Seniorkonsulent Astrid Arbjerg Lundby, EVA og Seniorkonsulent Laura Detlefsen, EVA
  • Erfaringer med overleveringer fra dagtilbud til skole fra Fredensborg Kommune, v/ Skoleleder på Kokkedal Skole, Kristine Jønsson Gebuhr og Områdeleder i Børnehusene Kokkedal, Kristina Avenstrup
  • Leg og legende læring som del af arbejdet med overgange, herunder inddragelse af børneperspektivet, v/ Søren Smidt, cand. Psych, Life-lab

  Hvert temamøde kan stå alene, men samtidig kan det være meningsfuldt at drage perspektiver fra det ene, eller de forrige, netværksmøder med i det videre arbejde.

  Målgruppen for temamøderne er primært konsulenter fra børne- og skoleforvaltninger, samt ledelsesrepræsentanter fra dagtilbud, SFO og skoler. Det vil være hensigtsmæssigt at deltagerne fra kommunen repræsenterer dagtilbud såvel som skoleområdet.

  Pris for deltagelse:

  775,- kr. pr. person pr. temamøde

  Ved tilmelding til alle tre temamøder

  1.500, - kr. per person for alle tre temamøder.