Gå til hovedindhold
Nyhed
Ungdomsuddannelse
Uddannelse

STU netværk: Et nyt kommunalt netværk om den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse.

KL inviterer til et nyt kommunalt netværk om den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse. Netværket skal give inspiration til og understøtte arbejdet med bl.a. implementeringen af den nye STU-lov.

03. maj 2023
Ældre end 12 mdr.

Indhold

  Et netværk målrettet praktikere i kommunerne, der arbejder med STU-vejledning, visitation mv.

  I mange kommuner løftes opgaven med at vejlede og visitere unge til STU-tilbud ofte af enkelte eller få medarbejdere. Derfor udbyder KL med start primo september et netværk målrettet praktikere i kommunerne, der arbejder med STU-vejledning, visitation mv.

  I foråret 2022 blev der tillige indgået en politisk aftale om flere rettigheder og bedre tilrettelæggelse af særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU). Det er forventningen, at den nye lov træder i kraft den 1. august 2023 og, at lovændringerne i tak med implementeringen kan føre til nye arbejdsgange i kommunerne.

  Netværkets format

  Netværket vil både bestå af videndeling og erfaringsudvekslings mellem deltagerne samt vidensoplæg og kommunecases. Netværket skal understøtte og give inspiration til arbejdet med udvikling af ny praksis som følger af den nye STU-lov. I netværket vil deltagerne få:
  – Præsentation af og mulighed for at arbejde med den nye lovgivning
  – Præsenteret relevant viden og forskning
  – Inspiration og indsigt i andre kommuners arbejde med udvikling af ny praksis som følge af STU-lovgivning
  – Opbygning af netværk med andre kommuner

  Netværket henvender sig til kommunale sagsbehandlere, vejledere, konsulenter etc., som til daglig arbejder med STU og med at vejlede de unge til STU.

  Praktiske informationer

  Netværket mødes fire gange, hvoraf tre af møderne afholdes fysisk i KL-huset og ét afholdes virtuelt.

  Første netværksmøde (fysisk møde i KL)
  • 8. september 2023 09.30-15.30

  Andet netværksmøde (virtuelt møde)
  • 21. november 2023 kl. 10.00-15.00

  Tredje netværksmøde (fysisk møde i KL)
  • 10. april 2024 kl. 09.30-15.30

  Fjerde netværksmøde (fysisk møde i KL)
  • 8 september 2024 kl. 09.30-15.30

  Tilmeldingen til netværket dækker over alle fire møder. Der er frist for tilmelding til netværket den 4. august 2023.

  Prisen for 1-2 deltagere fra samme kommune er 9.000 kr. eksklusive moms, og for 3-5 deltagere er prisen 14.000 kr. eksklusive moms.