Gå til hovedindhold
Nyhed
Børn og unge
Uddannelse

Nøglen, til at få udsatte unge i job eller uddannelse - er vedholdenhed

Projektet "Unge med kant" har haft fokus på at understøtte de mest udsatte unge. Det er unge mellem 15-29 år, som står uden uddannelse og udenfor arbejdsmarkedet.

26. jan. 2023
Ældre end 12 mdr.

Indhold

  Nøglen, til at få udsatte unge i job eller uddannelse - er vedholdenhed

  En ny evaluering fra VIVE viser hvor komplekst det er, at hjælpe de allermest udsatte unge, der hverken er i uden uddannelse eller job. VIVE har evalueret et flerårigt projekt med deltagelse af mere end 600 af de allermest udsatte unge hvor målet har været at bringe dem i netop uddannelse eller job. Evalueringen viser samtidig, at det for mange unge er muligt med en ekstraordinær indsats og vedholdenhed fra de unge såvel, som fra systemets side. Af de 600 unge, der kontinuerligt har deltaget i projektet, er 43 pct. kommet i uddannelse eller job.

  Samtidig giver evalueringen ny viden om hvad de udsatte unge selv mener fremmer, at de tager det næste skridt for at kunne klare sig selv. De unge peger bl.a. på, at det er helt afgørende, at den kontakt de har med fx kommunen opleves personlig, kontinuerlig og opsøgende. Endelig viser evalueringen, at det er af afgørende betydning, at de fagprofessionelle samarbejde omkring de unge er stærkt, forpligtende og veldefineret. Det gælder både internt i kommunernes ungeindsats og i samarbejdet med fx virksomheder og uddannelsesinstitutioner.

  Kort om de unge der har deltaget i projektet:

  Projektet har haft fokus på de mest udsatte unge (NEET), som består af ca. 6-7 % af en dansk ungdomsårgang. Det er unge mellem 15-29 år, der står uden uddannelse og beskæftigelse. Dertil har mange psykiske problematikker, personlige erfaringer herunder bl.a. kriminalitet, hjemløshed, diverse misbrug, social kontrol, el.lign.

  Et særligt kendetegn er kompleksiteten i de unges problemer, som gensidigt forstærker hinanden. De komplekse problemstillinger kan typisk ikke kan løses med enkeltstående tiltag.

  De unge er desuden karakteriseret ved:

  1. De er - endnu - ikke uddannelsesparate og er endnu langt fra at kunne påbegynde og gennemføre et uddannelsesforløb.
  2. De mangler - endnu faglighed, målrettet motivation og vilje til uddannelse eller job, af forskellige personlige og sociale årsager.