Gå til hovedindhold
Børn og unge
Dagtilbud

KL fortsætter netværk med fokus på at styrke bevægelse, leg og læring i dagtilbud - Tilmelding åben

KL’s netværk for bevægelse, leg og læring i dagtilbud satte i 2023 fokus på bevægelsens betydning for børns udvikling, og hvordan kommuner og dagtil-bud konkret arbejder med at øge børns muligheder for fysisk udfoldelse. Nu er tilmeldingen til netværket i 2024 åbent., og på første møde, dykker vi ned i legen.

15. nov. 2023

Indhold

  Risikofyldt leg og indretningens betydning for bevægelse


  I 2023 opstartede KL et netværk for kommunale konsulenter, dagtilbudsledere og pædagoger, med formålet om at give deltagerne viden om betydningen af børns bevægelse, samt kendskab til andre kommunernes erfaringer og arbejde med bevægelse i dagtilbud. 

  Netværksmøderne i 2023 satte bl.a. fokus på risikofyldt leg, da Ronni Mathiasen, leder af Børnehuset Troldhøj i Roskilde Kommune, fortalte om, hvordan de arbejder med risikofyldt leg, samt hvilke dilemmaer der kan være i den forbindelse. ved at arbejde med risikofyldt leg, og hvordan man inddrager forældrene – herunder gennem sprog og italesættelse såsom ordet ”kompetenceskrammer”. Ronni Mathiasen lagde vægt på den udvikling og nysgerrighed, som denne tilgang skaber hos børnene og deres motivation for at udforske forskellige former for bevægelse. 

  På det andet netværksmøde blev der sat fokus på, hvordan indretningen af rum, indendørs såvel som udendørs, skaber rammer, der inviterer til forskellige former for bevægelse. Janni Juhl-Petersen, som er leder i Idrætsinstitutionen Tumlehuset i Hvidovre Kommune, fortalte om, hvordan institutionens rum er indrettet til at børnene kan tumle, bevæge sig og være aktive. Hun lagde også vægt på, hvordan tilgængeligheden af redskaber og legetøj gør det nemt for børn og pædagoger at skabe forskellige bevægelsesmuligheder i alle rum.

  Netværket i 2024

  Vi åbner nu op for tilmeldingen til netværket i 2024. Netværket vil fortsat have fokus på at skabe rum for vidensdeling, erfaringsudveksling og give inspiration til konkrete greb til at skabe bevægelse, leg og læring i dagtilbud. 

  Der afholdes tre møder i netværket: 
  •    Den 14. marts 2024 i KL-Huset i København. 
  •    Den 11. juni 2024 – afholdes virtuelt.
  •    Den 17. september – afholdes virtuelt. 

  Møderne vil bestå af vidensoplæg, erfaringsudveksling og sparring mellem deltagerne.

  Tilmeldingen er åben for 2024 og kan ske på Tilmeldingssiden for KL's netværk for bevægelse, leg og læring i dagtilbud

  Prisen for 1-2 deltagere fra samme kommune er 5000 kr. eks. Moms
  Prisen for 3-5 deltagere fra samme kommune er 6000 kl. eks. Moms.

  Legen i fokus 

  Den 14. marts sætter vi fokus på legens potentialer og rolle for børns bevægelse, udvikling og læring. 

  På mødet kigger vi på legens værdi for børns udvikling; både generelt, og med fokus på vigtigheden af den fysiske leg. 

  Derudover vil der blive præsenteret eksempler på, hvordan dagtilbud kan arbejde med at understøtte og skabe deltagelsesmuligheder i legen for alle børn gennem pædagogisk involvering i legen.

  Sidst opdateret: 21. november 2023

  Kontakt

  Konsulent

  Frederikke Magdalene Fink Skov

  Børn, Unge & Folkeskole

  Telefon: +45 3370 3708

  E-mail: fmfs@kl.dk

  Konsulent

  Søren Hoby Andersen

  Børn, Unge & Folkeskole

  Telefon: +45 3370 3284

  E-mail: soha@kl.dk