Gå til hovedindhold
Nyhed
Dagtilbud
Børn og unge

Hvordan omsættes viden fra tilsyn til handlinger i praksis?

KL afholder to temadage om styrket tilsyn i dagtilbud, henholdvist den 30. oktober 2023 og den 2. november 2023. På temadagene vil Stine Elverkilde, der er forfatter, foredragsholder og ekstern tilsynsførende, holde et oplæg om indsigt fra tilsyn og udvikling af eksisterende praksis i dagtilbud.

25. okt. 2023

Indhold

  Tilsynspraksis mellem kontrol og udvikling

  I 2022 trådte en ny lovgivning i kraft med intention om at styrke kommunernes tilsyn med dagtilbud, herunder både kontrol med at dagtilbuddene har den fornødne pædagogiske kvalitet og efterlever gældende lovkrav og i udvikling af kvalitet i læringsmiljøerne. Noget, som Stine Elverkilde selv kalder for ”en tilsynspraksis mellem kontrol og udvikling”. 

  ”Det interessante ved en tilsynspraksis, der retter sig mod ambitionen mellem kontrol og udvikling er, at det er i spændet mellem de to perspektiver, at det store potentiale for børnene ligger. Vi ved, at dagtilbud med høj kvalitet bl.a. kan ændre børnenes udgangspunkt ved skolestart i positiv retning, herunder børnenes senere evne til at læse og regne, og det kan også minimere andelen af børn, der risikerer at ende i specialtilbud og have betydning for social mobilitet.” udtaler Stine Elverkilde.

  Fra kontrolperspektiv og udviklingsperspektiv

  Stine Elverkilde skelner mellem kontrolperspektivet og udviklingsperspektivet i tilgangen til tilsyn, som supplerer hinanden i et vellykket tilsyn.

  Kontrolperspektivet i tilsynet er hovedsagelig rettet mod at kontrollere, at dagtilbuddene efterlever relevante lovkrav, og at de har den fornødne pædagogiske kvalitet.

  Udviklingsperspektivet i tilsynet rækker ud over de lovmæssige rammer og krav og taler ind i forskningsviden om hvilken praksis, der gør den største forskel for børnene. Tilsynets udviklingsperspektiv indeholder et ambitionsniveau, der ønsker at udnytte dagtilbuddets fulde faglige potentiale og omsætte intentionerne i den styrkede pædagogiske læreplan. Tilsynet fungerer som feedback med kontrolperspektivets bagudskuende perspektiv og feedforward ind i et udviklingsperspektiv, der forudsætter en ledelse, der sammen med medarbejderne kan omsætte viden og anbefalinger til nye handlinger i praksis.

  Hvad er ledelsens opgave i at sikre overgangen fra kontrolperspektiv til udviklingsperspektiv i tilsyn? Hvilke krav stilles der til lederne og forvaltningen i forbindelse med systematik og opfølgning af tilsyn? Hvad er der af eksempler på tilsynskoncepter i kommuner, hvor viden fra tilsyn reelt bliver til nye handlinger i praksis? Det er nogle af de spørgsmål, som Stine Elverkilde vil gøre deltagerne klogere på i temadagene.

  Tilmelding

  Der afholdes to temadage, i henholdsvis Aarhus og København.  Du kan tilmelde dig temadagene nedenfor. 

  Tilmelding Aarhus 

  Temadagen afholdes på Comwell i Aarhus mandag den 30. oktober i tidsrummet 9.30-16.00. 

  Du kan tilmelde dig temadagen om styrket tilsyn i Aarhus på vores tilmeldingsside

  Tilmeldingsfristen er udvidet til fredag den 27. oktober klokken 17.00. 

  Tilmelding København 

  Temadagen afholdes i KL-huset i København torsdag den 2. november i tidsrummet 9.30-16.00. 

  Du kan tilmelde dig temadagen om styrket tilsyn i København på vores tilmeldingsside. 

  Tilmeldingsfristen er udvidet til mandag den 30. oktober klokken 17.00.