Gå til hovedindhold
Børn og unge

Hvad skaber en god SFO eller klub?

KL har sammen med en række kommuner formuleret 13 pejlemærker for kvalitet i SFO- og klubtilbud.

20. okt. 2023

Indhold

  Hvad skaber en god SFO eller klub?

  Hvad er især vigtigt at have fokus på, hvis man ønsker at skabe bedre SFO’er og klubber? Det har KL afdækket i samarbejde med ni kommuner og en række forskere og praktikere.

  Resultatet er 13 pejlemærker, som kommuner og SFO’er og klubber kan bruge som afsæt til at styrke kvaliteten i deres tilbud.

  KL vil blandt andet spille pejlemærkerne ind i det nationale samtale- og udviklingsprogram Sammen om fritiden, hvor børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye har samlet parterne på området.

  Især fem ting er vigtige for kvaliteten

  Pejlemærkerne peger på fem ting, som kommuner, skoler og SFO- og klubtilbud bør stille skarpt på, hvis de ønsker at styrke kvaliteten:

  Styring og ledelse

  Det er vigtigt med lokalpolitisk fokus på kvalitet i SFO- og klubtilbud og tæt samarbejde ml. forvaltning, skoleledere og SFO- og klubledere.

  Fritidspædagogik

  Børnenes og de unges perspektiv er afgørende at inddrage. De skal møde voksne, som arbejder systematisk med at skabe stærke relationer til og mellem børnene i fysiske rammer, som giver deltagelsesmuligheder for alle.

  Trivsel og fællesskaber

  Skolen og SFO- og klubtilbuddene bør arbejde systematisk sammen om at give alle børn og unge oplevelsen af at have adgang til og høre til i fællesskaberne i fritiden.

  Faglig ledelse og evalueringskultur

  Den faglige ledelse skal understøtte medarbejdernes professionelle dømmekraft. Det er vigtigt med stærke professionelle fællesskaber og en systematisk evalueringskultur i SFO- og klubtilbuddene.

  Overgange

  I overgangen fra børnehave til SFO og mellem de forskellige fritidstilbud i løbet af skoletiden skal børn opleve fritidstilbud, hvor der er trygge rammer, aktiviteter som sikrer deltagelsesmuligheder for alle, og hvor de oplever, at de voksne kender deres baggrund og behov.

  De 13 pejlemærker og de tilhørende refleksionsspørgsmål kan læses i nedenstående vedlagte fil. 

  KL holder SFO- og klubtræf

  KL holder SFO- og klubtræf den 23. november 2023 . Læs mere om programmet og tilmeldingen på nedenstående link. 

  Tilmelding til SFO- og klubtræf kan ske på KL's tilmeldingsside for arrangementet

  Sidst opdateret: 20. oktober 2023

  Kontakt

  Chefkonsulent

  Freya Sloth Hansen

  Børn, Unge & Folkeskole

  Telefon: +45 3370 3645

  E-mail: frsh@kl.dk

  Specialkonsulent

  Jette Kyhl

  Børn, Unge & Folkeskole

  Telefon: +45 3370 3776

  E-mail: jeky@kl.dk