Gå til hovedindhold
Nyhed
Børn og unge
Dagtilbud

Dyk ned i dagtilbudsområdet på KL’s Børn og Unge Topmøde

På KL’s Børn og Unge Topmøde er der 12 temamøder. Med forskellige vinkler og temaer belyser temamøderne dagtilbud, folkeskole og unge. Denne artikel er en guide til dig, der gerne vil deltage i temamøder, der omhandler dagtilbud.

23. nov. 2023
Logo for Børn og Unge Topmødet 2024

Indhold

  Oplev debat, dialog og vidensoplæg
  på temamøderne om dagtilbud

  Temamøde 4 dykker ned i dagplejen og tager udgangspunkt i resultaterne af den nationale kvalitetsundersøgelse (maj 2023) for 0-2-årsområdet. Her vil der blive præsenteret forskellige bud fra både en kommune og forskere på, hvordan udviklingen af kvaliteten i dagplejen kan løftes. 

  På Temamøde 5 er vigtigheden af relationer og fællesskaber i dagtilbud på dagsorden – og her med særligt fokus på at styrke relationer og fællesskab for børn i udsatte positioner. Der vil være vidensoplæg med en kommunes erfaring med ledelse og prioritering af dagtilbudsområdet samt oplæg fra forskere. 

  Temamøde 8 zoomer ind på overgangen fra dagtilbud til skole. Det er en vigtig tid i børns liv, og mange børn har brug for ekstra støtte til at mestre den nye dagligdag. Der sættes fokus på det tværfaglige samarbejde mellem dagtilbud og SFO/skole med et kommunalt eksempel og viden fra forskning. 

  Temamøde 3 sætter fokus på, hvordan de rette kompetencer, og en tilstrækkelig praksisnær støttestruktur rundt om dagtilbud og skoler, kan være elementer i at lykkes med ambitionen om at udvikle børnefællesskaber i dagtilbud og skoler, der i højere grad kan imødekomme flere børn og unges behov. Danmarks Evalueringsinstitut vil på temamødet formidle pointer fra flere undersøgelser, herunder en undersøgelse af kommunernes PPR. 

  Du kan finde mere information om programmet og tilmeldingsside på:

  Børn og Unge Topmødets konferenceside på KL's hjemmeside.

  Vi glæder os til at se dig på KL’s Børn og Unge Topmøde!