Gå til hovedindhold
Nyhed
Børn og unge
Folkeskole

Nyt partnerskab skal understøtte kommuner i at styrke kvaliteten i SFO- og klubtilbud

KL inviterer alle kommuner til at deltage i et partnerskab om kvalitet i SFO- og klubtilbud. Partnerskabet henvender sig til forvaltninger, sko-ledere og SFO- og klubledere.

04. jul. 2023
simon klein knudsen (KL)

Indhold

  Der er voksende nationalt og kommunalt politisk fokus på vigtigheden af at have SFO-, og klubtilbud af høj kvalitet. Stadig flere børn og unge oplever udfordringer i skolen. SFO- og klubområdet har potentiale til at spille en mere central rolle i forhold til at skabe stærke børnefællesskaber og trivsel blandt børn og unge i og uden for skolen. Samtidig er området mange steder presset af, at dagtilbuds- og folkeskoleområdet kræver store indsatser, og at området har oplevet store forandringer de senere år. Derfor inviterer KL alle kommuner til at deltage i et nyt partnerskab om kvalitet i SFO- og klubtilbud.

  Lokal kvalitetsforståelse og prøvehandlinger

  Formålet med partnerskabet er at understøtte kommuner i at beskrive, hvad kvalitet i SFO- og klubtilbud vil sige lokalt og understøtte en udvikling og styrkelse af området. Partnerskabet vil bl.a. sætte fokus på betydningen af ledelse og organisering af området, evalueringskultur og hvad der karakteriserer fritidspædagogisk kvalitet.

  Som en del af partnerskabet får deltagerkommunerne:

  – Præsenteret ny viden og forskning på området

  – Støtte og inspiration til at gennemføre en lokal udviklingsproces

  – Indsigt i andre kommuners arbejde med SFO- og klubtilbud

  – Sparring fra andre kommuner 

  Deltagerkommuner kommer i løbet af partnerskabsperioden til at: 

  - Gennemføre en lokal inddragelsesproces

  - Beskrive kendetegn for kvalitet i SFO- og klubtilbud

  - Gennemføre prøvehandlinger på området

  Praktisk og tilmelding

  Partnerskabet løber fra april 2022 til juni 2023. Der bliver holdt fem heldagsmøder i perioden – tre fysiske møder og to virtuelle. De fysiske møder vil finde sted i april/maj og november 2022 samt juni 2023. De eksakte datoer er endnu ikke helt på plads, men meldes ud snarest. De virtuelle møder finder sted d. 17 juni 2022 og 8. februar 2023 og afholdes på Teams. 

  Partnerskabet vil bestå af et kommunalt netværk af ca. 8-10 kommuner. Det henvender til forvaltningen, skoleledere og SFO- og klubledere. Det er muligt at deltage op til 10 deltagere fra hver kommune.