Gå til hovedindhold
Nyhed
Folkeskole
Børn og unge

Inspiration til arbejdet med bevægelse i skolen

KL har i samarbejde med Dansk Skoleidræt, Danmarks Idrætsforbund (DIF) og DGI samlet aktuelle materialer om bevægelse i skolen.

04. jul. 2023

Indhold

  De fleste af materialerne henvender sig til lærere og pædagoger i skolen, som ønsker inspiration til, hvordan man kan indarbejde bevægelse i fagundervisningen eller styrke idrætsfaget. Nogle henvender sig til kommuner og skoleledere og har fokus på, hvordan man organisatorisk kan understøtte arbejdet med bevægelse.

  Dansk Skoleidræt

  Inspiration til bevægelsesarbejdet fra Dansk Skoleidræt

  På Dansk Skoleidræts hjemmeside er der inspiration til arbejdet med bevægelse i skolen på såvel organisatorisk som praktisk niveau.

  Strategiforløb – kommunal indsats for bevægelse i skolen

  Dansk Skoleidræt tilbyder et forløb, der hjælper kommuner med at udvikle en strategi for, hvordan bevægelse implementeres på kommunens skoler.

  Procesforløb – skab en kultur for bevægelse

  Dansk Skoleidræt tilbyder procesforløb, som er en kontinuerlig, kvalitativ indsats for bevægelse på en skole eller i en kommune. Procesforløbet skaber i fællesskab med skolen eller kommunen en struktur, der danner fundament for en forankret bevægelseskultur.

  Danmarks Idrætsforbund

  Idræt i Skolen – inspiration til mere og anderledes idræt

  29 idrætsgrene under DIF har udviklet målrettede koncepter og tilbud til landets skoler. Alt dette er samlet i kataloget Idræt i Skolen, som udgives hvert forår. Formålet er at bidrage med inspiration til mere og anderledes idræt samt at motivere til Åben Skole-samarbejder. Koncepterne er primært målrettet idrætslærere, men pædagoger og andre faglærer der ønsker at arbejde tværfagligt med idræt, kan også finde konkret inspiration i kataloget.

  FIT FIRST – undervisningsforløb til indskolingen

  I samarbejde med SDU og Team Danmark har DIF og 10 specialforbund (idrætter) bidraget til udviklingen af FIT FIRST 10 til indskolingen. Konceptet er bygget op omkring den nyeste viden om fysisk aktivitets betydning for børns sundhed, fysiske form, trivsel og læring. Det rummer undervisningsforløb målrettet indskolingen og har hovedfokus på hyppig, intens og involverende træning med udgangspunkt i ti forskellige idrætsgrene. 

  Skole OL’s platform

  Skole OL videreudvider løbende en platform, der gør det muligt for landets idrætslærere kvit og frit at downloade færdige eller sammensætte deres egne undervisningsforløb. Platformen er bygget op som en onlineshop, der gerne skulle gøre det let og sjovt at forberede idrætsundervisningen.

  Idrætsskole

  I samarbejder med VIA UC og Team Danmark certificerer DIF skoler, der ønsker at skabe en kultur, hvor idræt og bevægelse er omdrejningspunkt for skolen. Som idrætsskole har I 4-6 idrætslektioner om ugen og alle skoles idrætslærere og evt. øvrige lærere og pædagoger har gennemgået et helhedsorienteret kompetenceløft, med fokus på mindset, viden, færdigheder og forankring.

  DGI

  Bliv DGI-certificeret skole 

  Gør idræt, leg og bevægelse til en integreret del af hverdagen og skab det optimale fundament for læring og trivsel. 

  Bliv DGI Udeskole

  Træk naturen og nærmiljøet ind i undervisningen og kombiner udeliv og praktiske oplevelser med læring og faglig udvikling.

  DGI FOKUS – skole-foreningsforløb med inklusionsperspektiv

  Giv børn og unge med særlige behov en tryg vej ind i foreningslivet med samarbejdsmodellen DGI FOKUS. Modellen er afprøvet med forskellige idrætter og udbredt til skoler over hele landet. Erfaringer viser, at foreningsdeltagelse i skoletiden giver børnene vigtige succesoplevelser, som har betydning for den enkeltes koncentration, relationer og trivsel. Den primære målgruppe er børn i skolealderen, der har ADHD eller lignende udfordringer.

  Unge I Front: Trænerrolle, event, ledelse og fællesskaber

  Styrk elevernes personlige og sociale kompetencer og øg deres kendskab til livet udenfor skolen med en anderledes og praksisorienteret undervisning. Unge I Front tilbyder tre forskellige retninger og niveauer, der giver din skole mulighed for at vælge et fagligt fokus målrettet en specifik aldersgruppe.