Gå til hovedindhold

Renovering

Det er både økonomisk, socialt og klimamæssigt bæredygtigt at passe på eksisterende bygninger frem for at rive ned og bygge nyt. Derfor skal kommunerne have de bedste rammer for at kunne foretage kloge renoveringsindsatser.

Indhold

  Om KL's indsats

  En god renovering kan både skabe øget sundhed og trivsel i bygningen, økonomiske besparelser på grund af nedsat energiforbrug og et nedsat klimaaftryk. En klog renoveringsindsats er derfor en indsats baseret på viden, så bygningen renoveres på det rette tidspunkt og med den rette afvejning af de ønskede effekter på indeklima, økonomi og klimaaftryk.

  Renovering af bygninger bliver kun mere relevant, hvis EU’s Energieffektiviseringsdirektiv og Bygningsdirektiv om renoveringskrav til de kommunale bygninger vedtages. Her arbejder KL for en bred tilgang til energioptimeringer, så øjnene er på målet og ikke på midler. Der bør være metodefrihed til kommunerne, da de kan opnå energibesparelser ved at renovere, men også ved at bruge databaserede indsatser til mere effektiv bygningsdrift (se mere om databaseret energiledelse her). Følg også løbende med her på siden om Energieffektiviseringsdirektivet og Bygningsdirektivet.

  Energimærkninger indeholder i princippet den viden, der er nødvendig for at udføre kloge renoveringsindsatser, men i praksis understøtter de nuværende energimærker ikke indsatsen. Fejl i energimærkningen og manglende mulighed for selv at opdatere dem er blandt barriererne for kommunerne. Derfor arbejder KL for, at energimærkningerne bliver bedre og mere anvendelige til formålet. 

  KL lancerer værktøj til at give kommunale bygherrer et overblik klimapåvirkningen ved renovering i forhold til nybyg. Formålet er at give de kommunale bygherrer et overblik over konsekvenserne for CO2-udledning, når eksisterende bygninger skal renoveres.

  CO2-renoveringsværktøj 

  KL og Transition har udarbejdet et CO2-renoveringsværktøj for at gøre det tydeligt, om det bedst kan betale sig at renovere eller bygge nyt. Regneværdien er CO2, og værktøjet skal underbygge politiske beslutninger om fremtidigt byggeri.

  Formålet med CO2-renoveringsværktøjet er at give de kommunale bygherrer et overblik over konsekvenserne for CO2-udledning, når eksisterende bygninger skal renoveres. Værktøjet skal understøtte arbejdet med bæredygtighed i kommunale bygge- og renoveringsprojekter og synliggøre værdien af renoveringer af eksisterende bygninger. 

  Værktøjet er senest opdateret 22. maj 2023. Du kan hente version 1.2.

  Versionen kan være tung at downloade, hvis du oplever problemer kan du forsøge med zip-filen i stedet. Ellers er du velkommen til at kontakte os.

  Dokumenter

  Videoguide til CO2-renoveringsværktøjet

  Transition har lavet en 20 minutters videoguide til, hvad værktøjet indeholder, og hvordan det bruges. 

  CO2-scenarieberegner 

  KL, Transition og fem deltagerkommuner vil i fællesskab udvikle et værktøj til at vurdere byggeriets påvirkning af klima og miljø i forskellige anlægsscenarier. De fem kommuner er: Favrskov, Aalborg, Roskilde, Skanderborg og Hjørring kommuner. Værktøjet skal både kunne lave tidlige og valide vurderinger af et nybyggeris klimapåvirkning. Samtidig skal der udvikles et metode- og vejledningsmateriale, som kan gøre det nemt for alle andre kommuner at tage værktøjet i brug. Projektet løber fra efteråret 2022 til medio 2024. Det forventes, at værktøjet bliver offentligt tilgængeligt på KL’s hjemmeside. Projektet er støttet af Realdania.

  Sidst opdateret: 3. november 2023

  Kontakt

  Specialkonsulent

  Frederik Fenger Petersen

  Klima & Tværkommunalt Samarbejde

  Telefon: +45 3370 3462

  E-mail: frfp@kl.dk