Gå til hovedindhold
Byggeri
Klima
Teknik og miljø

Byggeri

Kommunerne er samlet set Danmarks største offentlige bygherre og kan derfor også være med til at fremme mere bæredygtigt byggeri. Det kræver viden, nye værktøjer og helt grundlæggende, at bæredygtighed ikke kun er en prioritet i opførelsen af bygningen, men gennem hele bygningens livscyklus.

Byggeri i Nordhavn København

Indhold

  Størstedelen af en bygnings klimaaftryk over hele dens levetid ligger indlejret i byggematerialerne. CO2-udledningen forbundet med materialeproduktion og transport er en tung post i enhver bygnings klimaaftryk. Det er derfor vigtigt at rette fokus mod mere bæredygtigt byggeri.   

  Arbejdet med at fremme mere bæredygtigt byggeri bør dog omfatte alle faser af en bygnings levetid, fra opførelse over drifts- og brugsfasen og til nedrivning. Samtidig skal der være en stærk kobling til cirkulær økonomi for at sikre, at mange sunde bygningsdele genbruges og genanvendes i nyt byggeri. Det er vigtigt, at både driften af bygningerne og nedrivning med genbrug af byggematerialer tænkes ind i design- og byggefasen.  

  Derfor er der behov for både at arbejde med et livscyklus- og et totalomkostningsperspektiv, så man i byggeriets parter sikrer mindst mulig klima- og miljøpåvirkning i anvendelsen af materialer og en optimeret anlægs- og driftsøkonomi for bygningerne. KL har også løbende fokus på udbud og risiko i forbindelse med at genbruge byggematerialer.

  KL har arbejdet for, at kravene om livscyklusanalyser (LCA) og CO2-grænseværdier lander godt hos de kommunale byggesagsbehandlere og kommunerne som bygherrer. 

  Social- og Boligstyrelsen har offentliggjort de nye bestemmelser og en række vejledninger til kravene på bygningsreglementet.dk.

  KL har fulgt processen for de nye krav og vejledninger tæt og har afgivet høringssvar og kommentarer undervejs. I maj 2022 var der offentlig høring af de nye bestemmelser. KL’s høringssvar kan læses her:

  KL høringssvar over ændring af bekendtgørelse BR18

  I høringsnotat er det muligt at læse en opsamling på høringssvar, og Bolig- og Planstyrelsens kommentarer og ændringer: 

  Høringsnotat.pdf

  KL ønsker, at det er tydeligt, hvordan bestemmelserne bliver uddybet i vejledningstekster, samt at vejledningen offentliggøres så tidligt som muligt af hensyn til branchens behov for at forberede sig på kravet. KL ønsker også, at det er tydeligt, hvordan de nye krav skal administreres i praksis.

  Bolig- og Planstyrelsen har skrevet i høringsnotatet:  

  Det følger af den politiske aftale om National strategi for bæredygtigt byggeri, at krav til bygningers klimapåvirkning skal indføres i bygningsreglementet på samme vis som bygningsreglementets øvrige tekniske krav. Dermed er byggelovgivningens sædvanlige bestemmelser udgangspunktet for håndhævelse og sanktioner. Der arbejdes på en informationsindsats der tydeliggør vigtigheden af, at opfyldelse af grænseværdien for klimapåvirkning indtænkes fra byggeprojektets start. 

  Se mere om høringen på Høringsdetaljer - Høringsportalen (hoeringsportalen.dk) 

  KL er repræsenteret i Koordineringsudvalget for bæredygtigt byggeri. Udvalget er nedsat under Social- og Boligministeriet for at understøtte gennemførelsen af den nationale strategi for bæredygtigt byggeri. Strategien består af 21 initiativer, der skal indfases over de kommende år. Kravet om LCA og CO2-grænseværdi er en del af de første initiativer.  

  Byggebranchen har i fællesskab etableret Strateginetværket for Bæredygtigt Byggeri, hvor KL også er repræsenteret. Her følges arbejdet i koordineringsudvalget tæt, og hele byggebranchen samarbejder om at tage ansvar for at føre strategien ud i livet.

  Videnscenteret om bygningers klimapåvirkninger er forankret under Social- og Boligstyrelsen, men agerer som et politisk uvildigt organ. Videnscenteret formidler løbende om de nye krav og bygningers klimapåvirkninger.

  VCBK - Videnscenter om Bygningers Klimapåvirkninger (byggeriogklima.dk) 

  Mange kommuner arbejder allerede med at få mere bæredygtighed ind i de kommunale bygge- og anlægsprojekter. Det sker både ved at fokusere på bæredygtighed i ejendomsstrategier og i enkelte byudviklings- eller byggeprojekter.  

  Der findes forskellige bæredygtighedscertificeringer, som kommunerne benytter. To meget udbredte er DGNB-certificeringen og Svanemærket. DGNB (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen) er et certificeringssystem, hvor man kan samle point i både miljømæssige, sociale og økonomiske temaer, mens Svanemærket især fokuserer på indeklima og uønskede stoffer i bygningsmaterialer. Læs i artiklen nedenfor, hvordan Faaborg-Midtfyn Kommune har arbejdet med DGNB-certificeret byggeri.

  CO2 Nybyg værktøj

  KL lancerer værktøj til at give kommunale bygherrer overblik over klimapåvirkningen ved nybyggeri. Formålet er at give bygherrerne redskaber til træffe tidlige, databaserede beslutninger for CO2 forbruget ved nybyggeri.

  CO2 Nybyg værktøj

  KL, Transition og fem deltagerkommuner  (Hjørring, Favrskov, Aalborg, Skanderborg og Roskilde), og med finansiering fra Realdania udviklet  værktøjet, der kan bruges allerede i budgetprocessen for at lave beregninger af den endelig bygningens klimapåvirkning over dens livscyklus (LCA).

  Værktøjet giver nemt og hurtigt give et svar på hvilke valg af grundplan, udformning, materialer, osv - der har den største effekt på klimapåvirkningen.

  Dokumenter

  CO2 Nybyg værktøj.excel

  CO2-renoveringsværktøj

  Værktøjet supplerer værktøjet til vurdering af, om det konkret er bedst at renovere en eksisterende bygning fremfor at bygge en ny. Renoveringsværtøjet findes her: CO2-renoveringsværktøj (kl.dk)

  Case: DGNB i Faaborg-Midtfyn Kommune

  I Faaborg-Midtfyn Kommune er de i gang med et storstilet projekt. I 2030 skal Odense-forstaden Årslev være udbygget med en ny DGNB-certificeret bydel.

  Sidst opdateret: 7. maj 2024

  Links

  Kontakt

  Konsulent

  Lynge Nørgård Pallesen

  Klima & Tværkommunalt Samarbejde

  Telefon: +45 3370 3202

  E-mail: lynp@kl.dk