Gå til hovedindhold
Høringssvar
Vand og natur
Teknik og miljø

Høringssvar: Vejledning til bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter

KL's høringssvar på Vejledning til bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter

08. feb. 2024
 • Læs op

Indhold

  Her følger KL’s høringssvar til ”Vejledning til bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter”. KL har set meget frem til en opdatering af vejledningen. Vi har dog i højere grad samlet kommentarer til vores høringssvar på ændringerne i Vejledning til bekendtgørelse om krav til 
  udledning af visse stoffer.

  Overordnet ønsker vi, at teksten i vejledningen er mere klar og forståelig, da den flere steder kan føre til misforståelser. Denne vejledning er central for kommunernes arbejde på spildevandsområdet, og det er derfor særligt vigtigt, at vejledningen er letforståelig.

  KL har ikke den opfattelse, at det på nuværende tidspunkt, er en forpligtelse for kommunerne at gennemgå eller revurdere alle udledningstilladelser til vandområder, der ikke opnår målopfyldelse. Vi ønsker afklaring på, om Ministeriet er af den opfattelse.

  Dokumenter

  Kontakt

  Konsulent

  Janne Sommer Nielsen

  Klima & Tværkommunalt Samarbejde

  Telefon: +45 3370 3515

  E-mail: jani@kl.dk