Gå til hovedindhold
Høringssvar
Teknik og miljø

Høringssvar: Vejledning om tilskud til Pleje af græs- og naturarealer

Kommunernes Landsforening (KL) har med interesse gennemgået det fremsendte udkast til "Vejledning om tilskud til Pleje af græs- og naturarealer 2024 (tilsagnstype 68 og 69)".

05. feb. 2024
 • Læs op

Indhold

  Tilskudsordningen er af afgørende betydning for kommunernes mulighed for at nå målene i Natura 2000-handleplanerne, og KL værdsætter de forbedringer, der er sket over tid. 

  KL bifalder den nye kontrolmulighed i november. Det vil gøre helårsgræsning og græsning uden for sommerhalvåret mere attraktivt. 

  Det vil medvirke til at løse problemet med overgræsning i sommermånederne, hvilket udgør et af de større problemer for de lysåbne habitatnaturtyper. KL mener derudover, at samhegning med ekstensivering med slæt er et godt tiltag.

  Naturen er presset, og det er svært at nå målene i Natura 2000-handleplanerne. Derfor opfordrer KL generelt til større fleksibilitet i støtteordningerne til natur og biodiversitet. Det gælder fortsat også denne.

  Specifikke bemærkninger

  1.2 Hvad er hovedforpligtelserne?

  I vejledningen fremgår vedr. forpligtelserne til slæt: ”Her skal du hvert år tage mindst ét slæt i perioden 21. juni til 15. september.” 

  KL undrer sig over, at vejledningen tillader mere end ét slæt om året. Flere høslæt vil som regel være skadeligt for gode naturområder. Kunne der i stedet evt. laves krav om, at man ikke måtte tage hele det ansøgte areal på en gang?

  KL foreslår derudover, at perioden for dette høslæt bør ændres til den 1. august til 1. oktober af hensyn til blomstring, nektarsøgende insekter og fugleunger.

  1.3 Hvor stort er tilskuddet?

  KL anbefaler, at der fremadrettet arbejdes videre med højere støtte for optimal naturpleje (helårsgræsning, følge plejeplan eller natura 2000 handleplan); bedre mulighed for at opnå mål i Natura 2000-handleplaner; højere støtte til områder med f.eks. høj naturværdi (HNV) på mindst 8 eller derover; højere støtte til områder, hvor der ikke går produktionsdyr (PFAS-problematik); og evt. omfordeling af midler, så der ikke betales til høslæt, men kun til græsning (højere sats).

  4.2 Forpligtelse til afgræsning

  I vejledningen fremgår det, at ”Afgræsningen skal ske på en måde, der sikrer, at arealerne ikke bliver overgræsset, og plantedækket bliver opretholdt. Helårsgræsning er tilladt, hvis tilsagnsbetingelserne i øvrigt bliver overholdt.”

  KL opfordrer til, at der tilføjes en beskrivelse af et maksimalt græsningstryk for de forskellige naturtyper. En sådan beskrivelse kan med fordel tage udgangspunkt Miljøstyrelsens retningslinjer, bl.a. gælder det for alle naturtyper, at græsningstrykket skal være under 1,2 SK, og for nogle naturtyper er det endnu lavere.

  4.2.1 Vælg mellem synligt afgræsset, fast græsningstryk eller ekstensiv græsning

  Sidst fremgår det i vejledningen, at ”hvis du også søger grundbetaling i årets fællesskema, kan du kun vælge synligt afgræsset. Som undtagelse kan du dog godt vælge fast græsningstryk, hvis du søger grundbetaling til projektarealer (tidligere artikel 32).”

  KL mener, at der bør være mulighed for fast græsningstryk sammen med grundbetaling.

  KL ser frem til en fortsat dialog om forbedring af ordningen og står til rådighed for yderligere drøftelser og input.

  Dokumenter

  Kontakt

  Konsulent

  Sannah Højgaard Møller

  Klima & Tværkommunalt Samarbejde

  Telefon: +45 3370 3148

  E-mail: sahm@kl.dk