Gå til hovedindhold
Høringssvar
Teknik og miljø
Vand og natur

Høringssvar: Kriteriebekendtgørelse og bekendtgørelse om nationalt tilskud til kommunale projekter

KL's høringssvar til kriteriebekendtgørelse og bekendtgørelse om nationalt tilskud til kommunale projekter

29. jan. 2024
 • Læs op

Indhold

  Hermed fremsender KL’s sekretariat høringssvar til bekendtgørelser om kriterier for vurdering af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering i 2023 (EHFAF) og Bekendtgørelse om nationalt tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering, 2023.

  KL takker for, at høringsfristen for vejledningen efter ønske fra KL blev rykket fra midt juli til midt august. 

  Det har ikke været muligt for KL at foretage en politisk behandling af høringssvaret inden for høringsfristen. Derfor tages der forbehold for den efterfølgende politiske behandling af høringssvaret.

  I forbindelse med offentliggørelse af vandområdeplan 2021-2027 blev der sendt tre bekendtgørelser og to vejledninger i høring. De er tæt relateret. Det er derfor nogle af de samme kommentarer KL har sendt til de 
  respektive modtagere i hhv. Miljøministeriet, Miljøstyrelsen og Fiskeristyrelsen.

  Generelle bemærkninger

  Det er positivt, at det nu er muligt at få dækket udgift til revisorerklæringer under den nationale ordning. Det burde også indføres under EHFAF-ordningen. 

  Samtidig er der indført en klar adskillelse mellem hvilken type vandløb, der kan modtage støtte under hhv. EHFAF-ordningen og den nationale ordning.

   KL påskønner, at der gennem ændring i kriterier for prioritering af ansøgninger lægges op til længere ansøgningsrunder med løbende sagsbehandling. Fleksibilitet i ansøgningstidspunkt har været et stort 
  ønske fra kommunerne. 

  Kommunerne har 1½ år mindre til at implementere planen, pga. forsinkelse. Det betyder, at kommunerne skal nå 6 års oprindelig indsats på ca. 4½ år fra sidste kvartal af 2023 til 2027.

   KL og kommunerne lægger sig i selen for at nå i mål, men det kræver et fokus fra statens side på at fjerne barrierer og løbende, tæt samarbejde.

  Derfor er det vigtigt: 

  • At rammerne for kommunerne bliver så fleksible som muligt, hvis vi skal nå i mål
  •  At de forskellige tilskudsordninger spiller sammen og der er klare, enslydende regler og rammer samt god vejledning
  • At der er gennemsigtighed for lodsejere og at vilkår ikke ændres undervejs i projektet.

  Miljøministeriet og Fiskeristyrelsen kunne lade sig inspirere af andre tilskudsordninger for optimering af proces. KL foreslår, at der, ligesom i klima-lavbundsordningen, kun ansøges om tilskud til et projekt om vandløbsrestaurering én gang. I forhold til økonomi bør der gives tilsagn til en ramme, som svarer til det maksimale samlede beløb til både forundersøgelse, detailprojekt og gennemførsel, der kan gives til projektet for, at det er omkostningseffektivt. Miljøstyrelsen kan efter endt forundersøgelse godkende, at projektet går videre til etableringsfasen. 

  Der skal selvfølgelig være mulighed for at forøge den økonomiske ramme i særlige tilfælde. 

  Dokumenter

  Kontakt

  Konsulent

  Janne Sommer Nielsen

  Klima & Tværkommunalt Samarbejde

  Telefon: +45 3370 3515

  E-mail: jani@kl.dk