Gå til hovedindhold
Høringssvar
Energi

Høringssvar: Ændring af lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet, lov om Planklagenævnet, lov om fremme af vedvarende energi og forskellige andre love

Hermed KL’s bemærkninger til Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet, lov om Planklagenævnet, lov om fremme af vedvarende energi og forskellige andre love (Effektivisering af sagsbehandlingen i Planklagenævnet, Miljø- og Fødevareklagenævnet og Energiklagenævnet m.v.)

14. feb. 2024
 • Læs op

Indhold

  KL finder det overordnet positivt, at der tages initiativer for en mere effektiv klagesagsbehandling. Det er en vanskelig og vigtig opgave at sikre plangrundlaget for mere grøn energiproduktion og dermed tilsvarende vigtigt, at disse planer ikke sinkes unødigt i den efterfølgende klagesagsbehandling. KL bemærker dog samtidigt, at der er behov for en effektiv klagesagsbehandling generelt og ikke for VE-projekter alene. Det er derfor væsentligt, at en prioritering af klagesager vedrørende VE-anlæg ikke sker på bekostning af nævnenes øvrige sager.

  Det er hensigtsmæssigt, at lovændringen sætter klare rammer for klagesagsbehandlingen, der begrænser mulighederne for politiske beslutninger kan forhales i klagesagsbehandlingen. KL findes det således også hensigtsmæssigt at klageadgang begrænses til at omhandle retslige forhold. KL vurderer dog at begrænsningen af nævnsprøvelsen til kun at omfatte retslige forhold, kan medføre at flere sager ender i en reel domstolsprøvelse, med de udgifter og forsinkelser dette medfører.

  Lokal modstand med VE-projekter er ofte af central betydning i kommunerne planarbejde, hvor dialog og inddragelse er væsentlig for sikre opbakning til planerne. Mængden af klager kan ofte være udtryk for en lokal modstand mod VE-projekterne, hvorfor der bør være en fortløbende opmærksomhed på, at effektiviseringen af klageprocesserne sikrer lokale borgere den nødvendige retssikkerhed. Som KL også har nævnt i høringssvar til ændring af VE-loven og Grøn Pulje, er lokale gevinster ofte af central betydning for den lokale accept, hvorfor niveauet herfor vurderes at være af betydning for mængden af klager.

  Der tages forbehold for politisk behandling af høringssvaret.

  Kontakt

  Chefkonsulent

  Troels Øhlenschlæger Graversen

  Klima & Tværkommunalt Samarbejde

  Telefon: +45 3370 3683

  E-mail: trgr@kl.dk