Gå til hovedindhold
Høringssvar
Teknik og miljø

Høringssvar: Udkast til bekendtgørelse om tilskud til ekstensivering med slæt

Kommunernes Landsforening (KL) har med interesse gennemgået det fremsendte udkast til ”Bekendtgørelse om tilskud til ekstensivering med slæt 2024.”

05. feb. 2024
 • Læs op

Indhold

  KL bakker op om tiltag, der kan bidrage til at reducere udledningen af drivhusgasser og udledningen af kvælstof til vandmiljøet samt have en positiv effekt på biodiversiteten.

  I forhold til den praktiske udformning af denne ordning, så er KL imidlertid bekymret for, at den vil svække de ordninger, der udtager arealer på permanent basis samt svække lodsejernes incitament til at indgå i  lavbundsprojekter af en mere permanent karakter. Dette er en bekymring KL har rejst i tidligere høringssvar til ordningen.

  Hvilken betydning vil det have for incitamentet til at indgå i permanente lavbundsprojektet at tilskudsstørrelsen ved underansøgning under ordninger, som er omfattet af artikel 31 i forordning (EU) 2021/2115, kan forhøjes med op til 35 pct (om end dette stadig er uafklaret)?

  KL er enig i, at tilskud til ekstensivering med slæt kan bidrage til, at der hurtigt bliver ekstensiveret nogle lavbundsarealer. KL vil dog gerne opfordre til, at ordningen suppleres med krav om vådgøring og permanent ekstensivering af de kulstofrige lavbundsarealer sidenhen, så man sikrer, at arealerne ikke kommer i omdrift igen.

  Specifikke bemærkninger

  Kapitel 5 – forpligtelser:

  KL undrer sig over, at bekendtgørelsen (f.eks. §8, stk. 2) tillader mere end ét slæt om året. Flere høslæt vil som regel være skadeligt for gode naturområder. Kunne der i stedet evt. laves krav om, at man ikke måtte 
  tage hele det ansøgte areal på en gang?

  KL foreslår derudover, at perioden for dette høslæt bør ændres til den 1. august til 1. oktober af hensyn til blomstring, nektarsøgende insekter og fugleunger.

  KL står til rådighed for yderligere drøftelser om tilskudsordningen. 

  Dokumenter

  Kontakt

  Konsulent

  Sannah Højgaard Møller

  Klima & Tværkommunalt Samarbejde

  Telefon: +45 3370 3148

  E-mail: sahm@kl.dk