Gå til hovedindhold
Vand og natur
Landbrug
Teknik og miljø

Høringssvar: Gødningsanvendelsesbekendtgørelsen

KL takker for høringen af denne bekendtgørelse, som sætter rammen for jordbrugets anvendelse af gødning og om næringsstofreducerende tiltag.

20. maj 2021
Ældre end 12 mdr.
 • Læs op

Indhold

  KL finder det positivt, at gødningsanvendelsesbekendtgørelsen igen er blevet delt i to bekendtgørelser. Det gør det mere overskueligt, og det passer bedre overens med den kommunale opgavevaretagelse.

  Detaljerede bemærkninger

  Ved et hurtig gennemsyn synes Infarm staldforsuring kun at forefindes for svin på teknologilisten og ikke for kvæg.

  § 1 stk. 3. fastslår, hvilke virksomheder bekendtgørelsen ikke finder anvendelse for. Når disse virksomheder ikke er omfattet, kan bekendtgørelsen læ- ses således, at gødningen fra disse virksomheder ikke skal reguleres i denne bekendtgørelse. For eksempel kan samlesteder og eksportisolationsstalde have store mængder af både fast og flydende husdyrgødning. Det vil betyde, at overfladeafstrømning, fordampning og nabohensyn ved udbringning ikke længere reguleres.

  §23: der mangler umiddelbart et §-tegn foran paragraffen og et kapitel nr., som landbrugsstyrelsen skal udføre tilsyn med udover §10 stk.8.

  §27 stk. 8 i gødningsanvendelsesbekendtgørelsen syntes umiddelbart at være bortfaldet i udkastet til bekendtgørelse om anvendelse af gødning. Paragraffen fastslår, at udbringning af flydende husdyrgødning eller flydende affald bortset fra rodfrugtvaskevand må ikke ske med vandingskanon. Det betyder, at man fremadrettet ikke længere må udsprinkle rodfrugtvaskevand mere med vandingskanon, hvilket umiddelbart virker uhensigtsmæssigt.