Gå til hovedindhold
Beredskab
Teknik og miljø
Høringssvar

Høringssvar; Brug af data til beredskabskommunikation

KL høringssvar vedr. brug af data til beredskabskommunikation.

04. jun. 2021
Ældre end 12 mdr.
 • Læs op

Indhold

  KL er enig i det overordnede formål at sikre brugen og udbredelsen af det landsdækkende radiokommunikationsnet for beredskaberne. Derfor ønsker kommuner og beredskaber dialog og samarbejde om denne opgave, hvilket også sker i regi af TOAS m.fl. Om der er brug for yderligere fora til, vil KL ikke forholde sig til, blot opfodrer til, at de forskellige fora ikke får overlap i forhold til indhold og evt. beslutninger og anbefalinger.

  KL er enig i, at der også på længere sigt - skal etableres en løsning til beredskabernes samlede kommunikationsbehov. Det bør være et mål allerede i dag og netop derfor afventes også en snarlig afklaring af de fremadrettede rammer og indhold for beredskabskommunikation i det ”nye” SINE. Det forventes, at disse anbefalinger vedr. brug af data til beredskabskommunikation samt en række nye muligheder vil være afspejlet i kravsspecifikationerne. På det foreliggende grundlag kan vi ikke vurdere de fremtidige muligheder for datakommunikation via det kommende SINE-net, hvilket der må tages forbehold for i forhold til anbefalingerne.

  KL anerkender, at anbefalingerne baserer sig på en interviewundersøgelse. KL noterer sig, at de 6 anbefalinger i høringsmaterialet igangsættes i et begrænset omfang. Da der er tale om anbefalinger, forudsætter vi også, at de kommunale beredskaber kan indgå i dialog med Center for Beredskabskommunikation vedr. anbefalingerne, men ikke at beredskaberne vil blive mødt af krav om, at de effektuere anbefalingerne. Anbefalingerne har derfor netop karakter af anbefalinger.

  Det gælder f.eks. anbefaling nr. 2 om, at der bør være mindst to netværksleverandører til rådighed for beredskaberne i de løsninger, der i dag bruges til indsatser. Hvis et beredskab af udbudsretlige eller økonomiske grunde kun har en leverandør, er anbefalingen om, at der bør indgås aftale med flere netop ikke et krav. Det understreger også behovet for, at der indgås en ny statslig aftale på området eller i det mindste skabes gennemsigtighed i forhold til mulighederne i det kommende net, så der ikke indgås nye aftaler, der vil være i strid med et nyt SINE.

  Det har ikke været muligt for KL at foretage en politisk behandling af høringssvaret inden for høringsfristen. Derfor tages der forbehold for den efterfølgende politiske behandling af høringssvaret.