Gå til hovedindhold
Transport
Teknik og miljø
Høringssvar

Høringssvar: Sikring af havne og havnefaciliteter

De to nye bekendtgørelser indeholder bestemmelser om, at sårbarhedsvurderinger som noget nyt fremover skal være udarbejdet af en af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen godkendt anerkendt sikringsorganisation.

02. jul. 2020
Ældre end 12 mdr.
 • Læs op

Indhold

  Det betyder, at havne og havnefaciliteter ikke længere selv ville kunne stå for udarbejdelsen med mindre, de er godkendt som RSO (Recognised Security Organisation). Efter KL’s opfattelse sætter bekendtgørelserne kun de overordnede rammer, mens betingelserne for denne nye godkendelse vil fremgå af en vejledning, som Styrelsen vil udarbejde.

  KL forventer, at de kommunale havne kun i begrænset omfang vil kunne løfte opgaven i eget regi, men derimod være afhængig af eksterne, anerkendte og godkendte sikringsorganisationer. Derfor bør der naturligvis være opmærksomhed på hvilke krav til uddannelse, kurser og konsulenttid, der stilles fremadrettet til konsulenterne. Dette hensyn gælder naturligvis også andre kommunalt ejede havne med anden organisationsform, som også bør have en mulighed for uden store omkostninger og administrative krav til organisering selv at kunne blive godkendt som RSO. Der er således både administrative og økonomiske konsekvenser af forslaget for havnene.

  En vejledning skal derfor bidrage til at sikre proportionalitet i godkendelseskravene, så de anerkendte sikringsorganisationer og konsulenter, der i dag løser opgaven, kan godkendes fremadrettet uden unødvendige omkostninger. Dette må også forventes at afspejle sig i den fremadrettede prisfastsættelse efter regelændringen.

  KL noterer sig, at adgangen til dispensation fra kravet om udarbejdelse af sikringsplan for havnefaciliteter udvides, så den kan gives til alle havnefaciliteter, der kun lejlighedsvist betjener skibe, medmindre de håndterer passagerskibe.

  Der tages forbehold for politisk behandling.