Gå til hovedindhold

Høringssvar 2020: Klima og Erhverv

5 resultater

Høringssvar: Affaldsregulativer, affaldsregisteret og om godkendelse afindsamlingsvirksomhed

03. nov. 2020
Affald
Teknik og miljø
Høringssvar

KL har modtaget høring af udkast til: Bekendtgørelse om affaldsregulativer, - gebyrer og -aktør m.v. samt bekendtgørelse om Affaldsregisteret og om godkendelse som indsamlingsvirksomhed. KL takker for det fremsendte og fremsender hermed bemærkninger til høringerne, med forbehold for den politiske behandling af sagen.

Høringssvar: Spildevandsselskabernes klimatilpasning

13. sep. 2020
Klima
Vand og natur
Teknik og miljø

KL har modtaget udkast til lovforslag om spildevandsselskabernes klimatilpasning i høring. Lovforslaget er afløseren for medfinansieringsreglerne og fjerner kravet om, at kommunerne skal betale 25 % af omkostningerne for overjordiske klimatilpasningsløsninger.

Høringssvar: Affald, Affaldsdatasystemet samt Vejledninger om sortering af husholdningsaffald

07. sep. 2020
Affald
Teknik og miljø
Høringssvar

KL har modtaget høring af udkast til: Affaldsbekendtgørelsen, Affaldsdatabekendtgørelsen samt Vejledninger om sortering og indsamling af husholdningsaffald. KL takker for det fremsendte og fremsender hermed bemærkninger til høringerne, med forbehold for den politiske behandling af sagen.

Høringssvar: Sikring af havne og havnefaciliteter

02. jul. 2020
Transport
Teknik og miljø
Høringssvar

De to nye bekendtgørelser indeholder bestemmelser om, at sårbarhedsvurderinger som noget nyt fremover skal være udarbejdet af en af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen godkendt anerkendt sikringsorganisation.

Høringssvar: Multifunktionel jordfond

02. feb. 2020
Landbrug
Teknik og miljø
Høringssvar

KL takker for høringen af bekendtgørelse og tilhørende vejledning om multifunktionel jordfordeling.