Gå til hovedindhold

Høringssvar 2022: Sundhed og ældre

Høringssvar: Etablering af nærhospitaler

29. aug. 2022
Sundhed
Ældre
Høringssvar

KL takker for muligheden for at afgive høringssvar på Sundhedsstyrelsens faglige ramme for etablering af nærhospitaler.

Høringssvar: Afrapporteringen

23. aug. 2022
Sundhed
Ældre
Høringssvar

Indledningsvist skal det bemærkes, at KL alene har haft mulighed for at kommentere på en foreløbig udgave af rapporten. Bemærkningerne neden- for skal derfor ses i det lys.

Høringssvar: Forbeholdt virksomhed til sygeplejersker

22. aug. 2022
Sundhed
Ældre
Høringssvar

KL takker for muligheden for at afgive høringssvar, men vil indledningsvist bemærke, at timing og tidsfrist hen over sommeren har gjort det svært at involvere kommuner bredt. Det bemærkes endvidere, at det faglige indhold i lovforslaget er udformet uden involvering af regioner og kommuner, der har driftsherreansvaret på områderne. Det stiller vi os undrende over for.

Høringssvar: Bekendtgørelse om sundhedsklynger

17. aug. 2022
Sundhed
Høringssvar

Sundhedsministeriet har sendt udkast til bekendtgørelse om sundhedsklynger, sundhedssamarbejdsudvalg, sundhedsaftaler, praksisplan for almen praksis og patientinddragelsesudvalg i høring med frist den 17. august 2022.

Høringssvar: Ændring af lov om social service

28. jun. 2022
Sundhed
Ældre
Social

KL har modtaget nærværende høring over forslag til lov om ændring af lov om social service (hurtigere og mere fleksibel hjælp til borgere med hastigt fremadskridende sygdom). Det har ikke været muligt at få KL's høringssvar politisk behandlet inden høringsfristen. KL fremsender derfor et foreløbigt høringssvar og vil fremsende eventuelle endelige bemærkninger, når sagen har været politisk behandlet. KL tager desuden forbehold for de økonomiske konsekvenser af udkastet til lovændringer.

Høringssvar: Sundhedsklynger og sundhedssamarbejdsudvalg

15. mar. 2022
Sundhed
Ældre
Høringssvar

Sundhedsministeriet har sendt Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Etablering af sundhedsklynger og Sundhedssamarbejdsudvalg m.v.) i høring med frist den 17. marts. KL takker for muligheden for at afgive høringssvar. Høringssvaret er afgivet med forbehold for efterfølgende politisk behandling i KL’s bestyrelse.