Gå til hovedindhold
Social
Høringssvar

Høringssvar: Udkast til finansieringsbekendtgørelsen

KL har modtaget udkast til ændringer i bekendtgørelse om finansiering af visse ydelser og tilbud efter lov om social service samt betaling for unges ophold i Kriminalforsorgens institutioner i høring den 4. januar 2022.

28. jan. 2022
Ældre end 12 mdr.
 • Læs op

Indhold

  Forslaget indeholder konsekvensændringer som følge af lov nr. 2394 af 14/12-2021, som trådte i kraft 1. januar 2022. Loven indeholder ændringer af serviceloven, retssikkerhedsloven og lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet.

  Det har ikke været muligt at få KL’s høringssvar politisk behandlet inden svarfristen. KL fremsender derfor et foreløbigt høringssvar, og vil fremsende eventuelle yderligere bemærkninger, når sagen har været politisk behandlet.

  KL støtter forslaget om, at leverandører af sociale tilbud skal kunne indregne udgifterne til visse sundhedsydelser, som ydes af tilbuddet, i taksten for tilbuddet. Ændringen vil sikre, at lovgivningen er i overensstemmelse med praksis.

  I udkastet til bekendtgørelse, § 2, stk. 2 foreslås det at tilføje, at forskel- lige typer af udgifter til sundhedsfaglig behandling indgår i taksten. KL foreslår, at formuleringerne ændres, så det præciseres, at det er udgifter til sundhedsfaglig behandling, som ydes af tilbuddet, der indgår i taksten.

  Det vil forhindre, at der kan opstå tvivl om, hvorvidt andre typer af sundhedsfaglig behandling kan indregnes i taksten, fx i de tilfælde, hvor personale fra hjemmesygeplejen kommer ud til tilbuddet og yder hjælp til borgeren i botilbuddet.