Gå til hovedindhold
Social
Høringssvar

Høringssvar: Retssikkerhed og socialområdet

Social- og Ældreministeriet har den 19. marts 2021 bedt KL om eventuelle bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det sociale område og bekendtgørelse om råd på det sociale område. Høringssvaret skal være Social- og Ældreministeriet i hænde senest den 28. april 2021.

26. apr. 2021
Ældre end 12 mdr.
 • Læs op

Indhold

  Det har ikke været muligt at få KL’s høringssvar politisk behandlet inden fristen. KL fremsender derfor et foreløbigt høringssvar og vil fremsende eventuelle yderligere bemærkninger, når sagen har været politisk behandlet.

  KL tager forbehold for de økonomiske konsekvenser.

  Bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det sociale område

  I § 15 fremgår, at Ankestyrelsen ”så vidt muligt” skal træffe afgørelse i sager inden 8 uger efter, at klagen er modtaget i Ankestyrelsen. Det gælder blandt andet for klager over afgørelser om hjemgivelse og hjemgivelsesperiode, afgørelser om valg af anbringelsessted og klager over børn og ungeudvalgets indstilling om adoption uden samtykke.

  Det er ikke nyt, at Ankestyrelsen ”så vidt muligt” skal træffe afgørelse i sager inden 8 uger. Men det undrer alligevel KL, at Ankestyrelsen med ordene ”så vidt muligt” får en længere respit til at behandle en klage end blot 8 uger. Ordene ”så vidt muligt” betyder vel, at Ankestyrelsen godt må bruge mere end 8 uger til at træffe afgørelse. KL bekendt har kommunerne ikke den samme ”elastik”. Her gælder der ifølge lovgivningen en helt bestemt frist, der ikke kan fraviges. Blandt andet med den begrundelse, at det af hensyn til borgerens retssikkerhed, bør gælde en bestemt frist for, hvornår borgeren kan forvente at få svar på sin klage. Det kan derfor undre, at Ankestyrelsen i så vigtige sager som hjemgivelse, skift af anbringelsessted og adoption uden samtykke, hvor afgørelsen er yderst vigtig for barnet og barnets familie, har mulighed for at fravige 8 ugers fristen. KL vil anbefale, at Ankestyrelsen af hensyn til børnene og familiernes retssikkerhed ligesom kommunerne får en bestemt frist de skal overholde.