Gå til hovedindhold
Social
Høringssvar

Høringssvar: Klippekort til borgere i botilbud

Daværende Social- og Indenrigsministerium har den 5. januar bedt KL om eventuelle bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om klippekort til ekstra ledsagelse til borgere i botilbud. Høringssvaret skulle have været Social- og Ældreministeriet i hænde senest den 3. februar 2021.

09. feb. 2021
Ældre end 12 mdr.
  • Læs op

Indhold

    Det har ikke været muligt at få KL’s høringssvar politisk behandlet inden fristen. KL fremsender derfor et foreløbigt høringssvar og vil fremsende eventuelle yderligere bemærkninger, når sagen har været politisk behandlet.

    KL tager forbehold for de økonomiske konsekvenser.

    KL beklager, at høringssvaret fremsendes efter høringsfristen. KL har ingen bemærkninger til udkastet til bekendtgørelse.