Gå til hovedindhold
Social
Høringssvar

Høringssvar: Ankestyrelsens opfølgning på kommunernes praksis

Social- og Ældreministeriet har den 17. maj 2021 bedt KL om eventuelle bemærkninger til udkast til cirkulære om Ankestyrelsens opfølgning på undersøgelser af kommunernes praksis.

28. maj 2021
Ældre end 12 mdr.
  • Læs op

Indhold

    Det har ikke været muligt at få KL’s høringssvar politisk behandlet inden fristen. KL fremsender derfor et foreløbigt høringssvar, og vil fremsende eventuelle yderligere bemærkninger, når sagen har været politisk behandlet.

    KL tager forbehold for de økonomiske konsekvenser. KL har ingen bemærkninger til udkastet til cirkulære.