Gå til hovedindhold

Høringssvar 2022: Integration

Høringssvar: Grundskoler til børn/unge fra Ukraine

12. maj 2022
Ukraine
Folkeskole
Børn og unge

KL takker for muligheden for at afgive høringssvar vedrørende udkastet til lovforslag om kommunale særlige grundskoler for børn og unge, der er fordrevet fra Ukraine. KL tager forbehold for den politiske behandling af høringssvaret.

Høringssvar: Ændring af dagtilbudsloven, folkeskolen og øvrige love

12. maj 2022
Ukraine
Dagtilbud
Folkeskole

Ministeriet oplyser i høringsbrevet, at lovforslagene endnu er i proces med hensyn til lovteknik og enkelte andre udeståender. KL bemærker, at der på grund af en kort høringsperiode vil kunne komme yderligere bemærkninger efter fristens udløb, herunder til de eventuelle justeringer, som ministeriet måtte foretage.

Høringssvar: Opholdstilladelse, Ukraine samt andre love

26. apr. 2022
Ukraine
Integration
Høringssvar

KL har modtaget udkast til forslag til lov om ændring af lov om midlertidig op- holdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine, lov om individuel bo- ligstøtte, lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag samt integrationsloven med svarfrist tirsdag den 26. april 2022 kl. 12.

Høringssvar: Opholdstilladelse, Ukraine

15. mar. 2022
Ukraine
Integration
Høringssvar

KL var i høringsprocessen opmærksomme på at der kunne være flere dele af boliglovgivningen, der skulle reguleres for at sikre den fornødne fleksibilitet. KL havde dog ikke et udtømmende eller helt kvalificeret overblik, så vi hejste flaget med nedenstående formulering:

Høringssvar: Opholdstilladelse, Ukraine

14. mar. 2022
Ukraine
Integration
Høringssvar

KL har modtaget udkast til lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine med svarfrist tirsdag den 15. marts 2022 kl. 9.