Gå til hovedindhold
Ukraine
Integration
Høringssvar

Høringssvar: Opholdstilladelse, Ukraine

KL var i høringsprocessen opmærksomme på at der kunne være flere dele af boliglovgivningen, der skulle reguleres for at sikre den fornødne fleksibilitet. KL havde dog ikke et udtømmende eller helt kvalificeret overblik, så vi hejste flaget med nedenstående formulering:

15. mar. 2022
Ældre end 12 mdr.
 • Læs op

Indhold

  Det fremgår af lovbemærkningerne, at en lang række ejendomstyper, herunder sommerhuse, kan indgå i indkvarteringsopgaven. Tilsvarende kan almene boliger og almene ældreboliger mv. være nødvendige for den midlertidige indkvartering i nogle sammenhænge. KL opfordrer på den baggrund til at øvrig lovgivning, der regulerer brugen og udlejningen af disse ejendomme tages i overvejelser, således at der sikres den største mulige fleksibilitet, jf. ”Aftale om modtagelse af fordrevne ukrainere.” I det omfang der er behov for at anvise til almene boliger, er det væsentligt at der skabes mulighed for en regulering, der ikke presser kommunens almene boliganvisning i øvrigt.

  Specifikt ift. de almene boliger har KL bl.a. noteret følgende opmærksomhedspunkter fra kommunerne: 

  • Der kan være behov at kunne dispensere fra målgrupper i almene ungdoms- og ældreboliger og generelt få adgang til udvidet kommunal anvisning til disse. 

  • Manglende mulighed for midlertidig anvisning i almene boliger er en barriere for at bringe de almene boliger i spil – altså muligheden for at anvise til en bolig med en konkret udløbsdato. Der stilles spørgsmål til om man eks. kan benytte regler for udslusningsboliger i denne sammenhæng. 

  • En række kommuner har rettet opmærksomheden mod parallelsamfundslovgivningen som en barriere for at anvise ukrainere til forebyggelsesområder og områder på regeringens udsatteliste, da ukrainere ikke er EØS borgere. Der er dels en lovmæssig barriere ift. anvisningen til områderne, dels en barriere i at de vil tælle med i regeringens opgørelse af områdernes udsathed, hvis de bor i området på opgørelsestidspunktet også selv om det er midlertidigt. Der er eksempelvis peget på almene boliger i de omfattede områder, der står tomme som led i forestående omdannelsesplaner. 

  • Der er spurgt til, om der kommer lovmæssige rammer der giver kommunerne mulighed for anvisning, eller det forudsættes at være aftalebaseret mellem boligorganisation og kommune sidstnævnte vil tage tid.