Gå til hovedindhold

Høringssvar 2020: Digitalisering og Teknologi

9 resultater

Høringssvar: GDPR

21. dec. 2020
Digitalisering og teknologi
Høringssvar

Local Government Denmark (LGDK), which represents all Denmark´s 98 municipalities, welcomes the opportunity to comment on "Recommendations 01/2020 on measures that supplement transfer tools to ensure compliance with the EU level of protection of personal data ".

Høringssvar: Videregivelse af personoplysninger

10. dec. 2020
Digitalisering og teknologi
Høringssvar

KL, som er interesseorganisation for alle Danmarks 98 kommuner, takker for muligheden for at kommentere på Kommissionens udkast til nye standardkontraktbestemmelser til brug for tredjelandsoverførsler.

Høringssvar: Ændring af PSI-loven

27. okt. 2020
Digitalisering og teknologi
Høringssvar

Digitaliseringsstyrelsen har ved høringsbrev af 29. september 2020 anmodet KL om eventuelle bemærkninger til udkast til forslag til lov om ændring af lov om videreanvendelse af den offentlige sektors informationer. KLs bemærkninger følger nedenfor.

Høringssvar: Dataansvarlig- og databehandlerbegreberne

19. okt. 2020
Digitalisering og teknologi
Høringssvar

Local Government Denmark (LGDK) welcomes the opportunity to comment on "Guidelines 07/2020 on the concepts of controller and processor in the GDPR".

Høringssvar: Ændring af telelov

12. jun. 2020
Digitalisering og teknologi
Høringssvar

Energistyrelsen har den 28.maj sendt høring over udkast til ændring af lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester, lov om radiofrekvenser, lov om etablering og fælles udnyttelse af master til radiokommunikationsformål m.v. og lov om standarder for transmission af tv-signaler m.v. samt lov om planlægning (Implementering af direktiv om oprettelse af en europæisk kodeks for elektronisk kommunikation (omarbejdning) m.v.).

Høringssvar: Data Protection Report

29. apr. 2020
Digitalisering og teknologi
Høringssvar

KL.s høringssvar om "Report on the application of the General Data Protection Regulation".