Gå til hovedindhold
Digitalisering og teknologi
Høringssvar

Høringssvar: Ændring af PSI-loven

Digitaliseringsstyrelsen har ved høringsbrev af 29. september 2020 anmodet KL om eventuelle bemærkninger til udkast til forslag til lov om ændring af lov om videreanvendelse af den offentlige sektors informationer. KLs bemærkninger følger nedenfor.

27. okt. 2020
Ældre end 12 mdr.
 • Læs op

Indhold

  KL noterer sig, at lovforslaget ikke angiver, hvilke datasæt offentlige myndigheder og virksomheder skal gøre tilgængelige for videreanvendelse. KL afventer på denne baggrund den nærmere præcisering af datasæt med af høj værdi før det er muligt endeligt at vurdere de økonomiske og administrative konsekvenser af lovforslaget for den kommunale sektor.

  KL har dog opmærksomhed på, at formålet med lovforslaget er at udstille blandt andet datasæt af høj værdi gratis på tværs af de europæiske lande, hvilket i en bredere kontekst må anses formålstjenesteligt. Samtidig lægger forslaget op til, at der skal gives realtids adgang til dynamiske data gennem API-grænseflader eller massedownload. KL vurderer, at de tilpasninger, det vil kræve i berørte offentlige it-systemer må forventes at blive betydelige. Samtidig må det forventes at medføre ikke ubetydelige standardiserings- behov blandt andet for sensordata.

  KL forventer at blive inddraget på et tidligt tidspunkt i arbejdet med at udfylde bemyndigelsen til finansministeren vedrørende kommunale datasæt, der skal være maskinlæsbare, tilgængelige via API- grænseflader og i form af massedownloads. KL anbefaler i den forbindelse, at der ved etablering af et adgangspunkt for data efter PSI-loven tages udgangspunkt i allerede eksisterende distributionskanaler for offentlige data, så der ikke opstår flere konkurrerende distributionskanaler for de samme data. Det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget, at det kan få afledte statsfinansielle konsekvenser via afledte nationale udgifter til tilpasning af statslige it-systemer. KL henleder opmærksomheden på, at der også må forventes at være afledte udgifter til tilpasning af kommunale it-systemer. KL tager på den baggrund forbehold for de økonomiske konsekvenser af lovforslaget nu og i takt med, at lovforslaget udmøntes i praksis.

  Dokumenter

  Kontakt

  Kontorchef

  Ghita Thiesen

  IT-Arkitektur & Standarder

  Telefon: +45 3370 3386

  E-mail: ght@kl.dk