Gå til hovedindhold
Høringssvar
Social
Børn og unge

Høringssvar: Retssikkerhed og administration på det sociale område

KL's bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det sociale område

01. nov. 2023
 • Læs op

Indhold

  Social-, Bolig- og Ældreministeriet har den 5. september 2023 bedt KL om eventuelle bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det sociale område. 

  Udkastet er udarbejdet på baggrund af Folketingets vedtagelse af lov nr. 754 af 13. juni 2023 om ændring af retssikkerhed og administration på det sociale om-råde, lov om social service og forskellige andre love (Handlekommune for børn, der hjælpes tilbage til Danmark af danske myndigheder, og for børn, hvis forældre er i udlandet, ensretning af begrebsbrug, nødvendige ændringer i handlekommunereglerne som følge af barnets lov m.v.) Høringssvaret skal være ministeriet i hænde senest den 4. oktober 2023.

  Det har desværre ikke været muligt at få KL's høringssvar politisk be-handlet inden fristen. KL fremsender derfor et foreløbigt høringssvar og vil fremsende eventuelle yderligere bemærkninger, når sagen har været politisk behandlet.

  KL tager forbehold for de økonomiske konsekvenser i henhold til DUT princippet.

  KL har ingen bemærkninger til udkast til bekendtgørelse.

  Dokumenter

  Kontakt

  Specialkonsulent

  Jessie Brender Olesen

  Beskæftigelse, Integration & Socialpolitik

  Telefon: +45 3370 3276

  E-mail: jbs@kl.dk