Gå til hovedindhold

Høringssvar 2023: Børn og Unge

Høringssvar: Vejledning 1 om barnets lovs generelle bestemmelser

04. dec. 2023
Høringssvar
Børn og unge

Social-, Bolig- og Ældreministeriet har den 19. oktober 2023 bedt KL om eventuelle bemærkninger til udkast til vejledning 1 om barnets lovs generelle bestemmelser. Høringssvaret skal være ministeriet i hænde senest mandag den 4. december 2023.

Høringssvar: KL's bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om plejefamilier

17. nov. 2023
Høringssvar
Børn og unge
Social

Social-, Bolig- og Ældreministeriet har den 19. oktober 2023 bedt KL om eventuelle bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om plejefamilier. Høringssvaret skal være ministeriet i hænde senest den 17. november 2023.

Høringssvar: Ændring af bekendtgørelse om børnehuse

17. nov. 2023
Høringssvar
Børn og unge

Social- Bolig- og Ældreministeriet har anmodet KL om eventuelle bemærkninger til udkast til ændring af bekendtgørelse om Børnehuse. Høringssvaret skal være ministeriet i hænde senest fredag den 17. november 2023

Høringssvar: Underretningspligt over for kommunalbestyrelsen efter barnets lov

17. nov. 2023
Høringssvar

Social-, Bolig- og Ældreministeriet har den 19. oktober 2023 bedt KL om eventuelle bemærkninger til udkast til forslag til Bekendtgørelse om underretningspligt over for kommunalbestyrelsen efter barnets lov. Høringssvaret skal være ministeriet i hænde senest den 17. november 2023

Høringssvar: Barnets lov §48

08. nov. 2023
Høringssvar
Børn og unge

KL's bemærkninger til tillæg til udkast til forslag til lov om ændring af lov om social service, [..] og forskellige andre love.

Høringssvar: Udkast til 'samlelovforslag'

08. nov. 2023
Høringssvar
Børn og unge
Social

KL's bemærkninger til 'samlelovforslag'