Gå til hovedindhold
Høringssvar
Børn og unge
Social

Høringssvar: KL's bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om plejefamilier

Social-, Bolig- og Ældreministeriet har den 19. oktober 2023 bedt KL om eventuelle bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om plejefamilier. Høringssvaret skal være ministeriet i hænde senest den 17. november 2023.

17. nov. 2023
 • Læs op

Indhold

  Det har desværre ikke været muligt at få KL's høringssvar politisk behandlet inden fristen. KL fremsender derfor et foreløbigt høringssvar og vil fremsende eventuelle yderligere bemærkninger, når sagen har været politisk behandlet.

  KL tager forbehold for de økonomiske konsekvenser i henhold til DUT 
  princippet.

  KL har ingen bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om plejefamilier.

  Dokumenter

  Kontakt

  Konsulent

  Anna Louise Følsgaard

  Beskæftigelse, Integration & Socialpolitik

  Telefon: +45 3370 3166

  E-mail: alof@kl.dk