Gå til hovedindhold
Høringssvar
Sundhed

Høringssvar: Høring om valg og skift af praktiserende læge og om behandling hos læge i praksissektoren

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har sendt udkast til bekendtgørelse om valg og skift af alment praktiserende læge og om behandling hos læge i praksissektoren i høring med frist den 4. juni 2024. Ændringsforslaget drejer sig om en præcisering af samlevende, hvor KL vil anbefale ministeriet at foretage og forholde sig til en række behov for præciseringer.

12. jun. 2024
 • Læs op

Indhold

  Høring om valg og skift af praktiserende læge 
  og om behandling hos læge i praksissektoren

  Indenrigs- og Sundhedsministeriet har sendt udkast til bekendtgørelse om valg og skift af alment praktiserende læge og om behandling hos læge i praksissektoren i høring med frist den 4. juni 2024. Ændringsforslaget drejer sig om en præcisering af samlevende, så det præciseres, at samlevende skal leve i ægteskabslignende forhold til sikrede. 

  KL tilslutter sig præciseringen, men finder, at det er vigtigt for at sikre en stringent forståelse af begrebet, at det bliver nærmere præciseret, hvordan samlevende defineres og forstås i denne sammenhæng set i forhold til lovgivning.

  Som det er i dag, lægger de vejledninger, der er på de forskellige områder som fx pension, førtidspension, kontanthjælp mv. sig tæt op ad civilstand, mens andre har større fortolkningsrum. Der er ikke nogen entydige sammenhænge. Dvs. at man kan sagtens være gift OG enlig og man kan sagtens bo alene OG være samlevende.

  KL anerkender, at det er svært at finde et dækkende begreb. Det er dog vigtigt, at definitionen/den forklarende tekst til de svære begreber er så forståelige for alle, så de kommunale medarbejdere ikke skal bruge for mange ressourcer på at forsøge at forklare de svære begreber overfor de undrende borgere. KL har for nyligt foretaget en test af sproget i KL’s blanketter. Borgerne i testen pegede specifikt på samlevende som et udtryk, som borgerne fandt underligt.

  KL vil derfor anbefale ministeriet at foretage og forholde sig til følgende fem behov for præciseringer:

  1. Kan man leve i et ægteskabslignende forhold uden at dele adresse?

  Hertil kan KL bemærke, at det kan man på de fleste lovområder. Kriteriet er oftest ”fælles husførelse”. Dvs. at man nyder de samme (økonomiske) fordele som ægtefæller. Ægtefæller kan imidlertid godt betragtes som enlige, hvis de fx lever adskilt fra hinanden.

  2. Kan man leve i et ægteskabslignende forhold med en anden person end ens ægtefælle?

  KL kan hertil bemærke, at det kan man på visse lovområder. Det bliver formentlig kun relevant i de grænsetilfælde, hvor man lever adskilt fra sin ægtefælle, men har fælles husførelse med en anden. Det gælder dog ikke de lovområder, der også stiller krav om, at samlivet ”kan føre til ægteskab efter dansk ret”, idet man ikke kan blive gift med en anden, så længe man er separeret. 

  3. Kan man leve i et ægteskabslignende forhold til mindreårig? 

  Det mener KL ikke, at man kan. Foruden fælles husførelse er det generelt et krav, at samlivet kan føre til ægteskab efter dansk ret. Men der vil være grænsetilfælde, hvor fx et udenlandsk ægteskab med en mindreårig ikke kan anerkendes efter dansk ret, men det af indlysende årsager er ”ægteskabslignende”.

  4. Skal erklæringen vedrøre nugældende status for forholdet eller forventet status på virkningsdato?

  Her mener KL, at der er brug for en nærmere afklaring. 

  5. Skal man kunne afgive tro- og loveerklæring om, at man efter flytning forventer at ville leve i et ægteskabslignende forhold med en given person?

  Her finder KL, at det vil være hensigtsmæssigt med en nærmere afklaring for, at kommunerne kan håndtere lovændringen i praksis.

  KL tager forbehold for den politiske behandling af høringssvaret.