Gå til hovedindhold
Debatindlæg
Ældre
Sundhed

Debatindlæg: Ældreplejen er meget mere end sundhed - men den er også sundhed

Det er vigtigt at have blik for, at selv om ældreplejen er meget mere end sundhed, så er den også sundhed. Og derfor skal sygeplejen fortsat være kommunalt forankret, så vi kan tænke sundhed ind i helhedsplejen, skriver Christina K. Hansen i et debatindlæg.

24. jun. 2024

Indhold

  Af Christina Krzyrosiak Hansen, formand for KL’s Sundheds- og Ældreudvalg med resortansvar for ældreområdet

  Selvbestemmelse til de ældre. Tillid til ledere og medarbejdere. Samspil med pårørende og civilsamfund. De tre bærende værdier i den nyligt indgåede ældreaftale kan man næsten ikke erklære sig uenig i. I KL tror vi oprigtigt på, at de tre elementer er en del af løsningen, når vi skal fremtidssikre ældreplejen.

  Men vi er nødt til at tale om det åbenlyse. Det åbenlyse i, at der er en væsentlig mangel i reformen. Nemlig koblingen til sundhedsopgaverne.

  Der er behov for at tænke sundhed tæt sammen med ældreplejen. Men når man indfører en ældrelov, der udelukkende indeholder ydelser efter serviceloven, så er det vigtigt, at vi sikrer en tæt kobling til sygeplejen. Ellers giver det udfordringer.

  Udfordringer for de medarbejdere, der i værste fald skal navigere efter både en sundhedslov, en ældrelov og en servicelov i deres daglige arbejde. Men også for de borgere, der er blevet lovet en helhedspleje, som de ikke helt kommer til at opleve. For det er ikke muligt at levere helhedspleje, når en stor del af det, der hver dag udføres hos borgerne, ikke er omfattet.

  En del af de ældres hverdag

  Lad mig uddybe.

  Mange af de ældre borgere, der bliver omfattet af ældreloven, modtager også indsatser efter sundhedsloven. Her er altså tale om borgere, der ikke blot modtager rengøring eller hjælp til at komme i bad eller på toilet. Men om ældre borgere, der også har komplekse sundhedsmæssige problemstillinger og fx har behov for sårpleje, kateterskift og smertebehandling.

  Jeg er ikke ude på at reducere ældre mennesker til sygdom. Slet ikke. Ældreplejen, med alt hvad den indebærer af pleje, omsorg og hjælp til praktiske gøremål, er en del af det levede liv. Men ofte er sygdom, behandling og forebyggelse også en del af ældres hverdag. Derfor er det også vigtigt, at man anerkender, at de sygeplejefaglige opgaver bor i ældreplejen, og at de er centrale for at kunne levere en helhedspleje til borgerne.

  Vigtigt med kommunal forankring

  Det er jo ingen hemmelighed, at vi i skrivende stund venter på, hvordan regeringen vil bruge Sundhedsstrukturkommissionens anbefalinger til organiseringen af fremtidens sundhedsvæsen. Det er spændende i sig selv. Men det er også spændende, fordi ældreministeren i den forbindelse har lovet en kobling imellem ældrereformen og sundhedsområdet.

  Her må jeg bare endnu engang understrege vigtigheden af en kommunal organisering af ældreplejen. Og en styrkelse af det nære sundhedsvæsen i kommunerne - tæt på borgernes hverdag. Men hvad end vi taler ældrelov eller sundhedsstrukturkommission, må målet være, at det skal være lettere for borgerne at være hele mennesker.

  Det er vigtigt at have blik for, at selv om ældreplejen er meget mere end sundhed, så er den også sundhed. Og derfor skal sygeplejen fortsat være kommunalt forankret, så vi kan tænke sundhed ind i helhedsplejen. 

  Debatindlægget er bragt på NB Ældre den 13. juni 2024

  Kontakt

  Pressechef

  Line Oxholm Thomsen

  Kommunikation

  Telefon: +45 3370 3536

  E-mail: lnt@kl.dk