Gå til hovedindhold
Nyhed
Uddannelse
Sundhed

Sådan får vi flere til at gennemføre en SOSU-uddannelse

KL fremlægger nu fire forslag, som skal være med til at sikre, at flere gennemfører den SOSU-uddannelse, de er startet på. ”Der er brug for at dreje på alle håndtag, hvis ikke vi skal mangle tusindvis af medarbejdere i den nære velfærd”, siger Michael Ziegler.

13. sep. 2023

Indhold

  Tusindvis af unge og voksne starter hvert år på en SOSU-uddannelse. Desværre er det langt fra alle, der når i mål. Tre år efter uddannelsesstart er 35 pct. af SOSU-eleverne faldet fra, og efter blot seks måneder er hver 5. elev på SOSU-assistentuddannelsen allerede stoppet igen.

  Læs: Momentum Artiklen "På bare seks måneder er hver femte elev på SOSU-assistentuddannelsen faldet fra"

  Det høje frafald er medvirkende til, at kommunerne har svært ved at rekruttere ansatte til ældreplejen, og at der i 2030 risikerer at mangle 16.000 SOSU'er i den kommunale velfærd.

  Læs: Momentum Artiklen "Om bare 8 år kan vi mangle 16.000 SOSU’er" 

  For at vende udviklingen fremlægger KL derfor nu fire forslag, som skal være med til at sikre, at elever gennemfører deres SOSU-uddannelse og ikke falder fra undervejs.

  ”Hvis ikke vi gør noget, kommer vi inden for kort tid til at stå med så store rekrutteringsudfordringer i ældreplejen, at det bliver umuligt at levere den velfærd, borgerne har brug for og forventer. Derfor er der også brug for, at vi drejer på alle tænkelige håndtag – og her er det store frafald på SOSU-uddannelserne et oplagt sted at tage fat,” siger formand for KL’s Løn- og Personaleudvalg, Michael Ziegler.

  Sprogstøtte og hjælp til særligt sårbare elever

  KL foreslår blandt andet at etablere sprogstøtteordning for elever med dansksproglige vanskeligheder, ligesom man ønsker en særlig pulje til lokale indsatser, der kan hjælpe elever med personlige, psykiske eller sociale udfordringer.

  Skal forslagene kunne føres ud i livet, kræver det dog ifølge Michael Ziegler, at regeringen og Folketinget er villige til at prioritere flere ressourcer til området:

  ”Selvom kommuner, skoler og arbejdsmarkedets parter gennem flere år har gennemført stribevis af gode tiltag for at mindske frafaldet, må vi erkende, at det stadig er alt for højt. Derfor håber jeg, at politikerne på Christiansborg er med på at skrue yderligere op for indsatsen, så vi for eksempel kan give sprogstøtte til alle de elever, der kæmper med det danske sprog. Hvis ikke vi om få år skal mangle tusindvis af medarbejdere i den nære velfærd, har vi ikke råd til at lade være.”

  Du kan læse mere om de fire forslag fra KL herunder:

  Fakta: Her er KL´s fire forslag

  1. Etablér en sprogstøtteordning:

  En betydelig andel af SOSU-eleverne har i dag vanskeligt ved at gennemføre uddannelsen pga. sproglige udfordringer. KL foreslår derfor, at der etableres en finansieret sprogstøttemodel for elever med dansksproglige vanskeligheder. Modellen bør indeholde systematisk sprogscreening før skolestart samt etablering af forsøg med GF+/sprog for de elever, som skal løftes sprogligt før start på en SOSU-uddannelse. Desuden skal modellen indeholde en individuelt tilpasset og målrettet sprogstøtteordning, som udgør en sammenhængende indsats gennem hele uddannelsesforløbet, dvs. både i skole- og oplæringsperioder.

  2. Afsæt pulje målrettet elever med støttebehov

  En stadig større andel af SOSU-eleverne er i sårbare situationer og udfordret af personlige, psykiske eller sociale forhold. Der findes mange gode lokale initiativer rettet mod at støtte og fastholde sårbare elever, som kommunerne egenfinansierer i dag. Der er imidlertid behov for systematisk erfarings- og vidensindsamling, så man man i højere grad kan adressere de relevante udfordringer på et strukturelt niveau og sætte ind med de mest effektive tiltag. På den baggrund foreslår KL, at der afsættes en pulje til en særlig indsats for at fastholde elever i sårbare situationer. Midlerne bør udmøntes som en tildelingsdelingspulje til ansættende kommuner og fordeles efter en ”social fordelingsnøgle”. Der bør samtidig afsættes midler til at understøtte opsamling, effektmåling og følgeforskning, mhp. at identificere tiltag med bedst effekt.

  3. Styrk samarbejdet mellem skole og oplæringssted:

  En del frafald skyldes mangelfuld dialog og samarbejde mellem skole og oplæringssted. Derfor opfordrer KL til, at staten afsætter midler til udviklingen af et digitalt værktøj (”Digitalt Uddannelsesoverblik”), hvor skoler og arbejdsgivere kan udveksle relevante informationer, så man fx bedre kan tage hensyn til elever med støttebehov. Samtidig kan det understøtte, at der på et overordnet niveau kan indsamles statistik og data over støttebehov og andre uddannelsesmæssige barrierer og frafaldsårsager mhp. at adressere disse og nedbringe frafaldet.

  4. Etablér databaseret samarbejde mellem stat og skole:

  Der mangler i dag et solidt datagrundlag om de overordnede forhold, som påvirker frafaldet på SOSU-uddannelserne. KL opfordrer derfor til, at staten – i samarbejde med skolerne – sikrer, at der foregår en valid og detaljeret dataindsamling. Med det overblik kan man systematisk monitorere uddannelserne og hurtigt identificerer både overordnede og lokale udfordringer og sikre, at der igangsættes tiltag og forsøg, som adresserer disse. Samtidig vil det sætte skolerne i stand til bedre at identificere elever og grupper af elever med behov for en særlig indsats.

  Kontakt

  Chefkonsulent

  Morten Christensen

  Kommunikation

  Telefon: +45 3370 3689

  E-mail: moch@kl.dk