Gå til hovedindhold
Debatindlæg
Velfærd
Arbejdsmiljø

Debatindlæg: Kunstig intelligens kan både forbedre velfærden og arbejdsmiljøet

Rekrutteringsudfordringer og massiv mangel på arbejdskraft er to af de største udfordringer vi står overfor som samfund. Det påvirker arbejdsmiljøet lokalt i kommunerne. Derfor skal vi udnytte, at teknologien udvikler sig, så vi kan forbedre arbejdsmiljøet, skriver Michael Ziegler, formand for KL’s Løn- og Personaleudvalg.

28. sep. 2023

Indhold

  Af Michael Ziegler, formand for KL's Løn- og Personaleudvalg

  Vi står lige nu over for rekrutteringsudfordringer af en størrelse, vi ikke har set i mange, mange år og udviklingen er ved at løbe fra os. Derfor er det nødvendigt, at vi gør noget markant anderledes, så det velfærdssamfund, vi kender, kan overleve.

  Derfor er vi nødt til at være åbne overfor de nye muligheder, som digitalisering og nye teknologier, som fx kunstig intelligens, giver os. De nye teknologier, som hele tiden udvikler sig, kan hjælpe os med at tackle nogle af de store samfundsudfordringer, vi står overfor - fx frigøre hænder til borgernær velfærd eller bidrage til den grønne omstilling.

  Det rammer nemlig også arbejdsmiljøet, at vi som samfund står med så alvorlige rekrutteringsudfordringer. Det gælder ikke mindst på de kommunale arbejdspladser. For når vi har ubesatte stillinger, vil de nuværende medarbejdere opleve at have færre kolleger til at sparre med, at der skal prioriteres mere mellem opgaverne, og at der kan være mindre tid til den enkelte borger. Det tærer på arbejdsglæden og arbejdsmiljøet.

  Vi skal udnytte den teknologiske udvikling

  Derfor skal vi se på, hvordan vi hele tiden kan bringe digitalisering og anvendelse af teknologi i spil, til gavn for både opgaveløsningen og arbejdsmiljøet. Det kan fx være ved at automatisere administrative og rutineprægede opgaver, så vi kan frigøre tid til kontakten med borgeren. Det kan også være ved at bruge kunstig intelligens til at løse nogle af de svære og vigtige opgave med at lave vagtplaner – fx ved at analysere GPS-data fra kommunens biler, som kan sikre mere optimal ruteplanlægning, når vi skal ud til borgeren. 

  Kommunerne ønsker naturligvis at levere en service til borgerne, med højest mulig kvalitet. Derfor er vi også altid optaget af, hvordan opgaverne løses bedst og mest effektivt. Kan vi gøre det bedre eller på en anden måde? Er der ny viden og redskaber, som giver nye muligheder?

  Det er en dialog, der i praksis foregår dagligt på de enkelte arbejdspladser.

  Medarbejderne skal klædes ordentligt på

  Men vi skal heller ikke være blinde for at digitalisering og ny teknologi, som fx kunstig intelligens, også kan ændre og påvirke det daglige arbejde – og skabe utryghed blandt medarbejderne. Det kan bl.a. ændre på måden vi samarbejder på og måden vi møder borgerne på, samtidig med, at det stiller krav om nye kompetencer.

  Derfor skal vi også gøre os umage. Vi er nødt til, som arbejdsgivere, at afdække både fordele og ulemper ved forskellige nye løsninger, inden vi sætter dem i drift. Når vi gør det, skal vi inddrage medarbejderne og deres faglighed, så vi sammen finder frem til de bedste løsninger. Medarbejderne skal føle sig trygge ved at gå på arbejde og benytte de nye teknologier. Derfor skal vi også løbende have fokus på kompetenceudvikling og kurser i brugen af nye teknologier.

  Vi oplever fx at nogle medarbejdere føler, at der er en vis utryghed forbundet med brugen af ny teknologi. Det kan være en bekymring for, at deres faglighed erstattes af automatiserede processer eller at teknologien erstatter kontakten og servicen til borgeren Derudover skaber det også usikkerhed blandt medarbejderne, hvordan deres data bruges – så som, hvornår de kommer og går, eller om deres produktivitet.

  Det skal vi selvfølgelig tale om og tage hånd om. Der skal være åbenhed om, hvilke data kommunen indsamler via medarbejdernes anvendelse af digitale arbejdsredskaber, hvordan de anvendes og med hvilket formål. Det har vi regler for – og dem skal vi huske i en mere og mere digitaliseret verden.

  Men digitalisering og teknologi kan være med til at bidrage til, at vi som kommuner kan tilbyde en service med bedre kvalitet for borgerne, at vi kan sikre et godt arbejdsmiljø og en effektiv drift – alt sammen noget, som er meget vigtigt for os i kommunerne. Derfor er det også det, som skal være pejlemærket for den digitale transformation og brugen af digitale løsninger i kommunerne fremadrettet.

  Debatindlægget er bragt på A4 Arbejdsmiljø den 28. september 2023

  Kontakt

  Pressekonsulent

  Alexandra Pedersen

  Kommunikation

  Telefon: +45 3370 3643

  E-mail: alpe@kl.dk