Gå til hovedindhold
Nyhed
Arbejdsgiver
Beskæftigelse

Op imod halvdelen af landets kommuner er nu del af fuldtidsindsats

Flere kommunale medarbejdere skal op i tid eller på fuldtid, hvis vi skal have ansatte nok til kernevelfærden i fremtiden. Yderligere 17 kommuner er nu klar på at finde lokale løsninger.

18. apr. 2023
Ældre end 12 mdr.

Indhold

  Først var der 20. Så var der 26. Og nu slutter 17 nye kommuner sig. Dermed arbejder 43 kommuner nu alle med at finde lokale løsninger på, hvordan de får flere medarbejdere på fuldtid eller op i tid.

  Alt sammen som et led i indsatsen ”En Fremtid med Fuldtid” – en fælles indsats mellem KL og Forhandlingsfællesskabet, der skal finde løsninger for at få flere kommunalt ansatte til at arbejde mere.

  ”Vi er enormt glade for, at så mange kommuner tager den store opgave på sig, det er at finde gode, lokale løsninger til at få flere på fuldtid. For der er ingen snuptagsløsninger her. Det kræver bred opbakning hele vejen rundt i organisationen, hvis vi skal gøre op med den deltidskultur, der er på mange arbejdspladser. Men det er altafgørende, at vi gør det, for vi står midt i en massiv rekrutteringskrise, som kræver, at vi tænker nyt og udfordrer. Og erfaringerne fra fuldtidsindsatsen viser, at der er mange knapper, man kan skrue på, som kan gøre det muligt og mere attraktivt for den enkelte at gå op i tid,” siger Steffen Jensen, der er fungerende formand for KL’s Løn- og Personaleudvalg.

  ”Vores kernevelfærd er på flere områder stærkt udfordret af manglen på personale. Derfor er det så vigtigt, at flere vil arbejde mere. Vi kan se, det virker, at flere stillinger bliver slået op på fuldtid, og at man på den enkelte arbejdsplads i dialog med de ansatte finder løsninger, der gør det muligt for flere at tage flere timer. For eksempel ved at flytte nogle opgaver til andre tidspunkter af dagen. For rigtig mange er det en god oplevelse at gå op i tid, fordi de i højere grad føler, de kan nå at gøre deres arbejde færdigt i stedet for at gå hjem med en følelse af ikke at nå i mål med opgaverne. Det skaber ofte også bedre sammenhæng for de børn og borgere, de ansatte drager omsorg for, fordi de ser den samme ansatte i flere timer ad gangen,” siger Mona Striib, formand for Forhandlingsfællesskabet.

  Stort potentiale

  Der er et enormt potentiale i at få flere kommunalt ansatte til at arbejde mere. Derfor blev KL og Forhandlingsfællesskabet enige om at igangsætte indsatsen ”En Fremtid med Fuldtid” som led i overenskomstforhandlingerne i 2018.

  Den målrettede indsats har vist sig at bære frugt. En ny Momentum-analyse har senest vist, at 3.686 flere personer i dag arbejder fuldtid på SOSU-området sammenlignet med for fem år siden. Det er en stigning på 39 procent.

  ”En Fremtid med Fuldtid” er siden blevet forlænget til og med juni 2024, for netop af give plads til at endnu flere kommuner kan være med.

  For de 26 kommuner, der indtil nu – på hver deres fagområder – har arbejdet på at finde konkrete løsninger til at få flere på fuldtid, har gjort sig mange gode erfaringer i den tid, indsatsen har kørt.

  De gode eksempler står i kø

  Ikast-Brande er en af de 26 nøglekommuner, der har afprøvet lokale løsninger på ældreområdet. Plejecenter Østervang i Klovborg vaskede tavlen helt ren, og bad medarbejderne give hver deres bud på en ”drømme-vagtplan”. Ledelsen gik efterfølgende alle ønsker igennem og kunne realisere 95 af drømmeskemaerne. Det har fået 35 procent af de eksisterende medarbejdere op i tid, mens to nye er ansat på fuldtid. Medarbejderne fortæller, at de nu oplever større kontinuitet og stabilitet, fordi de nu oftere er på arbejde med kendte kollegaer. Mens det også har den økonomiske gevinst, at de får mere i løn og pension.

  Ikast-Brande er bare ét eksempel. De gode eksempler fra nøglekommunerne er der mange af. Nogle arbejdspladser har for eksempel rykket opgaver til andre tidspunkter på dagen for at undgå spidsbelastningstidspunkter, så flere har fået lyst til at arbejde mere. Og mange af arbejdspladserne indført mere fleksible vagtplaner, der også giver bedre mulighed for overlevering og faglig sparring.

  De gode erfaringer fra de deltagende arbejdspladser deles løbende på fuldtid.dk, så alle landets kommuner kan blive inspirerede til at arbejde med at få flere på fuldtid.

  Her kan man finde erfaringer fra sundhedsområdet, det pædagogiske område, rengøringsområdet og socialområdet, som er de fire områder, indsatsen især arbejder med.

  Kontakt

  Chefkonsulent

  Morten Christensen

  Kommunikation

  Telefon: +45 3370 3689

  E-mail: moch@kl.dk