Gå til hovedindhold
Børn og unge
/ Digitalisering
Folkeskole

Materialer - Brugerportalsinitiativet

Materiale fra arrangementer, kravspecifikationer og BPI-historie m.m.

Indhold

  Ny Aula-visning understøtter arbejdet på opholdssteder m.m.

  Plejeforældre samt medarbejdere med voksenansvar på opholdssteder, døgninstitutioner, asylcentre og lign. har brug for adgang til Aula og muligvis også læringsplatforme og andre tjenester på samme eller lignende vilkår som andre forældre, værger og kontaktpersoner.

  Adgang til disse platforme er nødvendig for, at ovennævnte grupper kan varetage deres forpligtelser i forhold til at understøtte de anbragte børns læring og trivsel og agere som børnenes primære voksne i den periode, børnene er
  anbragt.

  Plejeforældre har længe haft mulighed for at få adgang til Aula og andre systemer, som understøtter samarbejdet mellem dagtilbud/skole og hjem, på samme måde som forældre kan. Og i 2021 får medarbejdere med voksenansvar på opholdssteder, døgninstitutioner, asylcentre og lign. en Aula-visning udviklet specielt til deres behov.

  ”Officielt tilknyttet person”

  I 2021 vil relationen ”Officielt tilknyttet person” skulle anvendes til kontaktpersoner, der har en relation til et barn i kraft af vedkommendes arbejde på fx et opholdssted. Officielt tilknyttede personer får derefter en egen visning i Aula.

  I den nye visning vil medarbejdere, der får rollen som ”Officielt tilknyttet person” bl.a. opleve, at:

  • Flere kolleger kan være tilknyttet samme barn i Aula.
  • Kommunikationen fra skolen/dagtilbuddet går til opholdsstedet frem for til enkelte medarbejder.
  • Der skelnes tydeligt i Aula mellem, om man tilgår systemet i egenskab af professionel kontaktperson for et barn eller privat som forælder.

  To typer af voksenansvarlige for anbragte børn

  Der sondres i denne sammenhæng mellem to typer af voksenansvarlige for anbragte børn, der er i folkeskolen eller dagtilbud under dagtilbudsloven:

  Plejeforældre

  Plejeforældre til børn, der er anbragt i plejefamilie efter § 66, stk. 1 nr. 1, 2, 3 & 4 i lov om social service.

  Medarbejdere på opholdssteder, døgninstitutioner, asylcentre og lign.

  Medarbejdere på opholdssteder, døgninstitutioner, asylcentre og lign., der er ansat:

  • på et anbringelsessted, der drives af en kommune, en region eller en privat leverandør, jf. § 66, stk. 1 nr. 5 & 6, i lov om social service.
  • på et anbringelsessted efter udlændingelovens § 62 l, jf. §§ 62 m-62 o, hvor uledsagede mindreårige udlændinge er
  • anbragt.

  Disse to typer medarbejdere har forskellige behov, da den daglige praksis omkring børnene er forskellig:

  • Børn, der er anbragt i en plejefamilie, indgår i familien på samme måde som familiens andre børn. Visningerne i systemerne, som plejeforældre får, skal derfor ikke adskille sig fra den visning, forældre til ikke-anbragte børn får.
  • Børn, der er anbragt på et opholdssted, døgninstitution, asylcenter lign., har flere forskellige voksenansvarlige, idet medarbejderne har vagter fordelt ud på døgnets timer og ugens dage. Der er dermed flere medarbejdere, der på skift kan have det primære ansvar for det anbragte barn. Disse medarbejdere er ikke på arbejde samtidig, men skal alle kunne følge med i kommunikation til og fra skolen eller dagtilbuddet omkring barnet. Desuden er det ikke den enkelte medarbejder, der indgår i kommunikation om barnet, og heller ikke den enkelte medarbejder, der optræder i kommunikation med skole eller andre, men anbringelsesstedet.

  Mulighed for, at systemerne kan skelne mellem kontaktpersontyper

  Det har længe været muligt at oprette plejeforældre i skoler og dagtilbuds administrative systemer og dermed give dem adgang til Aula og andre systemer, som understøtter samarbejdet mellem dagtilbud/skole og hjem, på samme måde som forældre kan.

  Det har ikke tidligere været muligt at oprette en medarbejder på et opholdssted og lign. med en specifik angivelse af, at det netop er den type medarbejder, der er tale om. Derfor har Aula og de andre tjenester heller ikke haft mulighed for at skelne og foretage specifikke valg af visninger for denne type kontaktpersoner.

  Med mulighed for at angive relationen ”Officielt tilknyttet person”, der blev lanceret i SkoleGrunddata og de tilhørende webservices i foråret 2020, var vejen banet for at give mulighed for at tilknytte en kontaktperson med denne nye type relation til et anbragt barn.

  Siden foråret 2020 har leverandørerne af administrative systemer lagt et arbejde i, at angivelsen kan finde sted i de administrative systemer.

  Ligeledes har KOMBIT – efter en omfattende behovsanalyse mhp. at afdække specifikke behov for medarbejdere på opholdssteder og lign. – designet en visning i Aula, der opfylder de særlige behov for denne gruppe medarbejdere. Hen over vinteren 2020-21, vil Netcompany, der er leverandør af Aula, udvikle
  løsningen.

  Oprettelse af kontaktpersoner

  Oprettelse af børns kontaktpersoner foregår i et  administrativt system på skolen eller i dagtilbudsregi, der overfører data til SkoleGrunddata. Dermed skal voksenansvarlige til anbragte børn ligeledes registreres som sådan, efter henvendelse fra anbringelsesstedet.

  Da der er behov for at kunne skelne sikkert mellem plejeforældre og medarbejdere på opholdssteder og lign., har det vist sig nødvendigt at dedikere relationen ”Officielt tilknyttet person” i SkoleGrunddata til medarbejdere på opholdssteder og lign.

  Plejeforældre angives fortsat med relationen ”Andet” samt en angivelse af deres adgangsniveau.

  Tidsplan for implementering af ændringerne i Aula

  KOMBIT og Netcompany er i efteråret 2020 i fuld gang med at understøtte implementering af Aula på dagtilbudsområdet, der omfatter ca. 500.000 daglige brugere. Dette er en stor opgave og kræver fuldt fokus fra alle implicerede i de næste måneder, men straks derefter vil implementering af Aula-visning for medarbejdere på opholdssteder, døgninstitutioner, asylcentre og lign. kunne påbegyndes, sådan at løsningen kan lanceres senest i andet kvartal 2021.

  Der er særlige processer omkring brugeroprettelse ifm. bl.a. Unilogin og Aula for forældre og børn, der ikke har CPR-numre og/eller NemID.

  For at kunne blive oprettet som bruger i Unilogin kræves et CPR-nummer. Det er derfor problematisk, hvis en forælder eller et barn ikke har et CPR-nummer, da dette potentielt set kan afskære dem fra at tilgå digitale løsninger, der anvendes på det kommunale skole- og dagtilbudsområde. Forældre skal ydermere bruge NemID til at aktivere deres brugerkonto og for at give samtykker i Aula, og derfor kan det yderligere blive problematisk, hvis forælderen ikke har et NemID.

  Nedenstående dokument er udarbejdet for at danne et overblik over cases vedrørende forældre og børn, der ikke har CPR-numre og/eller NemID, i forbindelse med Unilogin og Aula.

  Vejledningerne er guides til hvordan bostedsmedarbejdere oprettes i Aula, der er en vejledning for selve bostedet og en for skoleadministrationen.

  Skabelonen og vejledningen kan kommunerne benytte for at lægge en plan for akut nedlukning af eks. forældres adgang til børns data på digitale tjenester.

  Sidst opdateret: 20. oktober 2023

  Kontakt

  Specialkonsulent

  Claus Ortved Melcher

  Børn, Unge & Folkeskole

  Telefon: +45 3370 3673

  E-mail: clom@kl.dk